Школа 78

Освітня програма 2023-2024

Пояснювальна записка

І.  Тип навчального закладу, кількість класів та учнів, що навчаються:

Згідно зі Статутом школи, зареєстрованим Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією № 386 від 12.07.2013 року, школа є  загальноосвітнім закладом із спеціалізованими класами (1-2 класи на паралелі), школою І – ІІІ ступенів з профільним навчанням у школі ІІІ ступеню. Мова навчання – українська. Режим роботи закладу – п’ятиденний.

У школі налічується 35 класів з кількістю учнів – 924

На 2023-2024 н.р. у школі запланована така мережа класів:

Клас та учні 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 1-11 ГПД
Кіл-сть класів

 

3 3 3 4 13 3 3 4 3 3 16 3 3 6 35 8
Учні 63 80 82 99 324 92 85 110 66 81 434 79 87 166 578 240

 

ІІ. Основні нормативні документи,  відповідно до яких організовано навчально-виховний процес:

 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про повну загальну середню освіту» частина третя статті 11
 • Державний стандарт початкової освіти (1-4 класи, постанова Кабінету Міністрів України від від 21.02. 2018 №87)
 • Державний стандарт базової середньої освіти ( 5-6 класи, постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 898)
 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (7-11 класи, постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392)
 • Концепція профільного навчання у старшій школі (наказ МОН від 11.09.2009 №854)
 • Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 711 від 24.06.2022 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні»
 • Лист МОН України № 1/12186-23 від 16.08.2023 «Про організацію 2023/2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти»;
 • Лист МОН № 4.5/2303-21 від 06.08.2021 « Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».
 • Лист МОН № 1/13749-23 від 12.09.23 року “Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році»

 

Навчальний план закладу для 1-11 класів складений згідно з наказами Міністерства освіти і науки України № 405, 407, 408 від 20.04. 2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти», наказом МОН від 21.03.2018 № 268 зі змінами в наказі від 08.10.2019 №1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» , наказом МОН від 21.12.2018 № 1461 зі змінами в наказі від 08.10.2019 №1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, наказом МОН  № 235 від 19.02.2021 « Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»:

 

ІІІ. Типові навчальні плани, за якими розроблено робочий навчальний план:

№ таблиць робочого навчального плану Класи Примітка Варіант Типових освітніх пропрограм, затверджених Міністерством освіти і науки України
№1 1-4 клас з українською мовою навчання

 

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти І ступеня  під керівництвом Савченко О.Я. (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268 )

 

№ 2 5-і класи з українською мовою навчання

 

Типова освітня програма для 5-6 класів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН № 235 від 19.02.2021 року
№3 6-і класи з українською мовою навчання

 

Типова освітня програма для 5-6 класів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН № 235 від 19.02.2021 року
№ 4 7-А клас з українською мовою навчання

 

Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 4 7-Б,В,Г кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 5 8-А клас з українською мовою навчання

 

Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 5  

 

8-Б, В кл.

з українською мовою навчання Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 6 9-А клас з українською мовою навчання Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 6 9-Б, В  кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 7,8 10-А,

11-А,В клас

з українською мовою навчання

 

Таблиця № 2 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 408, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019  №1493 )
№ 7,8 10-Б,11-Б кл. з українською мовою навчання  /іноземної філології профіль/ Таблиця № 2,3 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 408, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019  №1493 )

 

№7 10-В кл. з українською мовою навчання  /правовий профіль/ Таблиця № 2,3 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 408, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019  №1493 )

 

ІV.Особливості організації навчального процесу

Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Інваріантна складова робочого навчального плану сформована на державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту.

Враховуючи індивідуальні освітні потреби  учнів конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, індивідуальні, групові та факультативні заняття.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України „Про освіту” з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

Гранична наповнюваність класів та триваліст уроків встановлюється відповідно до Закону України  „Про освіту”.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002р. №128.

 

Структура навчального року

У 2023-2024 навчальному році в 1-11 класах передбачено п’ятиденний навчальний тиждень.

Структура навчального року визначена відповідно до листа  Департаменту освіти і науки від 23.08.2023 № 063-3877 „Про організацію освітнього процесу та  структуру 2023/2024 навчального року” .

Відповідоно до Постанови «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», навчальний рік:

 • розпочинається у День знань — 1 вересня 2023року
 • закінчується 28 червня 2024року

У його межах передбачено осінні, зимові, весняні та літні канікули.

Система навчання передбачає 4 канікулярних періоди:

 • осінні канікули – з 23 по 29 жовтня 2023 року;
 • зимові канікули – з 25 грудня 2023 до 8 січня 2024 року;
 • весняні канікули – 25 березень по 31 березня 2024 року;
 • літні канікули – з 27 травня по 31 серпня 2024 року.

Режим роботи

Для 1-х класів

1 урок – 9.00  – 9.35

2 урок – 9.55  – 10.30

Перерва 10.30- 10.50 сніданки

3 урок – 10.50 – 11.25

4 урок – 11.55 – 12.30

5 урок – 12.50 – 13.25

6 урок – 13.45 – 14.20

7 урок – 14.40 – 15.15

 

Для 2-4-х класів

1 урок – 9.00  – 9.40

2 урок – 9.55  – 10.35

Перерва 10.35 – 10.50 сніданки

3 урок – 10.50 – 11.30

4 урок – 11.55 – 12.35

5 урок – 12.50 – 13.30

6 урок – 13.45 – 14.25

7 урок – 14.40 – 15.20

 

Для 5-11-х класів

1 урок – 9.00  – 9.45

2 урок – 9.55  – 10.40

3 урок – 10.50 – 11.35

4 урок – 11.55 – 12.40

5 урок – 12.50 – 13.35

6 урок – 13.45 – 14.30

7 урок – 14.40 – 15.25

Всі перерви по 10 хв., після 3ур.- 20 хв.

 

Обґрунтування перерозподілу навчального часу між предметами, передбаченого Типовими навчальними планами

Основна школа.

Навчальний план для 7-9 класів складено на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

  У 7 – Б, В, Г, 8 – Б, В, 9 – Б, В класах варіативна частина Типового навчального плану використовується на підсилення предметів інваріантної частини, які вивчаються поглиблено. Це відповідно іноземна мова.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів (протокол від 13.06.2019р. № 5) обрано такі модулі для вивчення предмета “Фізична культура”: “Легка атлетика”, “Футбол”,  “Гімнастика”, “Професійно прикладна підготовка”,  “Баскетбол”, “Волейбол”, “Плавання”, “Настільний теніс”.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів обрано такі модулі для вивчення предмета “Трудове навчання”: “Технологія виконання електротехнічних робіт”, “Технологія виготовлення дерев’яної іграшки”, “Технологія виготовлення сувенірів”,  “Технологія виготовлення макетів малих архітектурних форм”, “Технологія виготовлення виробів із сучасних деревинних матеріалів”, “Технологія художнього випалювання”,  “Технологія ажурного випилювання”, “Технологія токарної обробки деревини і металу”,  “Технологія виготовлення народної ляльки”, “Технологія виготовлення м’якої іграшки”, “Технологія виготовлення вишитих виробів”, “Технологія плетіння із бісеру”, “Технологія оздоблення одягу”, “Технологія оздоблення виробів вишивкою бісером”, “Технологія виготовлення сувенірів із текстильних матеріалів” .

Порядок реалізації тижневого навантаження, вираженого дробовим числом, вирішується шляхом перерозподілу часу між семестрами наступним чином:

У 5-х класах:

Зарубіжна література    – І семестр – 2 години, ІІ семестр – 1 година

Інтегрований курс «Здоров՚я, безпека та добробут»І семестр – 1 година           ІІ семестр – 2 години

 Англійська мова(5-А кл.) – І семестр – 4 години,  ІІ семестр – 3 години

У 6-х класах:

Зарубіжна література – І семестр – 1 година,  ІІ семестр – 2 години

      Інформатика                –  І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Інтегрований курс «Здоров՚я, безпека та добробут»І семестр – 2 години          ІІ семестр – 1 година

 

 

У 7-х класах :

Українська мова             І семестр – 3 години, ІІ семестр –2 години

Хімія                                – І семестр – 1 година, ІІ семестр – 2 години

 

У 8-х класах:

Історія України             –  І семестр– 2 години, ІІ семестр– 1 година

5-А кл.)

У 9-х класах:

Історія України             –  І семестр– 1 година, ІІ семестр– 2 години

Географія                       –  І семестр– 2 години, ІІ семестр – 1 година

Особлива увага буде приділятись вивченню учнями української мови як державної, оволодінню англійською  мовою,  комп’ютерною грамотою, вивчення яких здійснюватиметься за рахунок варіативної складової, групових занять та гурткової роботи.

Старша школа.

 

Навчальний план для 10-11-х класів складений на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (Другий варіант) і містить перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

Порядок вивчення предметів між семестрами здійснюється таким чином:

В 10-х класах:

Історія України        –  І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Географія                  –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

Хімія                          –  І семестр – 2 години,   ІІ семестр – 1 година

Інформатика             І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Мистецтво               –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

Захист України        –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

В 11-х класах:

Історія України        –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

Інформатика             –  І семестр – 1 година,  ІІ семестр – 2 години

Хімія                           –  І семестр 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Мистецтво                –  І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Захист України          –  І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

 

При вивченні української, англійської та німецької  мов, трудового навчання класи діляться на групи при кількості не менше 28 учнів у класі.

При вивченні курсу „Захист України” і медико-санітарної підготовки клас ділиться на групи „юнаки-дівчата”. На дві групи діляться учні класу при вивчені інформатики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧАТКОВА  ШКОЛА

 

1 – 4 класи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма школи І – ІІІ ступенів № 78 м. Києва Печерського району розроблена на основі Типової освітньої програм закладів загальної середньої освіти І ступеня, на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1 класи), листа МОН України від 22.05.2018 №1/9-332 щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, наказу МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», наказу МОН України від 08.10.2019  №1273 «Про затвердження типових освітніх програм для    3-4 класів закладів загальної середньої освіти».

Освітня програма початкової освіти школи І – ІІІ ступенів № 78  (далі – освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення (за першою Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я.);
 • очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальної програми, відповідно до кожної змістової лінії;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 3500 годин/навчальний рік:

для 1-х класів – 805 годин/навчальний рік,

для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік;

для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік;

для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

У школі І – ІІІ ступенів № 78 передбачено варіант навчального плану початкової школи з українською мовою навчання. Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, курс за вибором.

На основі навчального плану школа І – ІІІ ступенів № 78    складає на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітню програму школи І – ІІІ ступенів № 78 м. Києва Печерського району для І ступеня укладено за сьома основними освітніми галузями.

Мовно-літературна освітня галузь (українська мова, англійська мова) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

У початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»;

2-4 класи – «Українська мова»,  «Читання».

Математична галузь (математика) ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню.

Громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, природнича освітні галузі («Я досліджую світ»)  можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв’язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

Навчальна програма «Я досліджую світ» ставить за мету особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв’язувати практичні задачі.

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

«Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

«Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім’ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці);

«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов’язки як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення);

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв);

«Людина і природа» (пізнання природи; взаємозв’язок об’єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

Інформатична освітня галузь (інформатика) починає реалізуватися з 2-го класу та ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Технологічна освітня галузь (дизайн і технології) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та предметної проектно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження.

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».

Мистецька освітня галузь (мистецтво) ставить за мету всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті.

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти.

Мистецька освітня галузь реалізується через інтегровані предмети вивчення за окремими видами мистецтва: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», де відбудеться реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.

Фізкультурна освітня галузь  (фізична культура) ставить за мету всебічний фізичний розвиток особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України.

Зазначена мета реалізується за такими змістовими лініями: «Рухова

діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».

У початковій школі може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин,  у 3-4-х класах  – 40 хв.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять. Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів освіти.

За рахунок годин варіативної частини навчального плану у початковій школі введено :

 • курси за вибором:

1 кл. “Навчання  грамоти” – 1 год;

2-4 кл. “Російська  мова” – 1 год.

Освітня програма може мати корекційно-розвивальний складник для осіб з особливими освітніми потребами. Для дітей з особливими потребами тривалість здобуття початкової освіти може бути подовжена.

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у закладах загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі.

Освітня  програма має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та однією з іноземних мов;

2) математична;

3) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

4) інноваційність;

5) екологічна;

6) інформаційно-комунікаційна;

7) здатність до навчання впродовж життя;

8) громадянські та соціальні компетентності;

9) культурна;

10) підприємливість та фінансова грамотність;

та наскрізних умінь: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту») з урахуванням досягнень попереднього етапу розвитку здобувачів освіти.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Основними формами організації освітнього процесу є:

 • різні типи уроку,
 • екскурсії,
 • віртуальні подорожі,
 • спектаклі,
 • квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-4-х класах підлягають вербальному формувальному оцінюванню  та  підсумковому  оцінюванню  у  3-4-х  класах..

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

           Підсумкове  оцінювання  передбачає  зіставлення  навчальних  досягнень здобувачів  з  конкретними  очікуваними   результатами  навчання,  визначеними освітньою  програмою.

З  метою неперервного відстеження результатів початкової освіти,  їх  прогнозування та  коригування  у  школі  І – ІІІ ступенів № 78  можуть  проводитися  моніторингові дослідження  навчальних  досягнень  на  національному,  обласному,  районному, шкільному  рівнях,  а  також  на  рівні  окремих  класів.  Аналіз  результатів  моніторингу дає  можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).
 • завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма початкової освіти ЗОШ № 78 передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Реалізація освітньої програми початкової освіти школи І – ІІІ ступенів № 78 забезпечує  всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 6 класи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Освітня програма школи І-ІІІ ступенів №78 базової середньої ланки освіти для 5-6 класів (адаптаційний цикл) розроблена відповідно до ст. 33 Закону України «Про освіту», ст. 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту», на основі Державного стандарту базової середньої освіти (далі – Державний стандарт), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898 та Типової освітньої програми для 5-6 класів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН № 235 від 19.02.2021 року.

Мета і завдання освітньої програми ґрунтуються на визначеній Законом України «Про освіту» меті повної загальної середньої освіти, що передбачає всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї  мети забезпечується через формування ключових компетентностей, необхідних кожній людині для успішної життєдіяльності.

Під час розроблення освітньої програми враховано гарантовані державою права щодо академічної, організаційної і кадрової автономії закладу, а також права педагогічних працівників на академічну свободу.

 1. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати

навчання за освітньою програмою

Навчання за освітньою програмою базової середньої освіти можуть розпочинати учні, які на момент зарахування (переведення) до закладу досягли результатів навчання, визначених у Державному стандарті початкової освіти, що підтверджено відповідним документом (свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової освіти).

У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні пройти відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року.

Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою згідно з додатком 2 до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314.

 

 1. Загальний обсяг навчального навантаження на адаптаційному циклі базової середньої освіти, його розподіл між освітніми галузями за роками навчання.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-6 класів на адаптаційному циклі розподіляється між роками навчання, освітніми галузями, обов’язковими та вибірковими освітніми компонентами і  складає 2275 год, що відповідає загальному обсягу навчального навантаження для закладів із навчанням українською мовою, визначеному у Державному стандарті базової середньої освіти та Типовій освітній програмі для 5-9 класів:

для 5-го класу – 1085 годин/навчальний рік;

для 6-го класу – 1190 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для закладів з українською мовою навчання

Назва освітньої галузі Кількість годин на тиждень
Навчальне навантаження 5 клас 6 клас
рекомен-доване міні-мальне макси-мальне рекомен-доване міні-мальне макси-мальне
Мовно-літературна на тиждень 11 10 13 11 10 13
на рік 385 350 455 385 350 455
Математична на тиждень 5 4 6 5 4 6
на рік 175 140 210 175 140 210
Природнича на тиждень 2 1,5 3 2 1,5 3
на рік 70 52,5 105 140 70 175
Соціальна і здоров’язбережувальна на тиждень 1,5 1 3 1,5 1 3
на рік 52,5 35 105 52,5 35 105
Громадянська та історична на тиждень 1 1 2 2 1,5 3
на рік 35 35 70 70 52,5 105
Технологічна на тиждень 2 1 3 2 1 3
на рік 70 35 105 70 35 105
Інформатична на тиждень 1,5 1 2 1,5 1 2
на рік 52,5 35 70 52,5 35 70
Мистецька на тиждень 2 1 3 2 1 3
на рік 70 35 105 70 35 105
Фізична культура на тиждень 3 3 3 3 3 3
на рік 105 105 105 105 105 105
Усього на тиждень 29 32
на рік 1015 1120
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів,  проведення індивідуальних консультацій та групових занять на тиждень 2 2
на рік 70 70
Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) на тиждень 31 34
на рік 1085

1015

1190

1120

Гранично допустиме річне навантаження учнів на тиждень 28 31
на рік 980 1085

 

 1. Навчальний план

Навчальний план закладу розроблено згідно додатка 3 до Типової освітньої програми для 5-6 класів і є складовою освітньої програми. У навчальному плані відображено перелік обраних закладом обов’язкових для вивчення навчальних предметів та інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі, розподіл годин на їх вивчення.

Також у навчальному плані конкретизовано використання варіативного освітнього компоненту з урахуванням особливостей організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів: додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

У навчальному плані, який схвалюється педагогічною радою і затверджується керівником щорічно, відображається фактичний тижневий обсяг навчального навантаження.

 1. Модельні навчальні програми та навчальні програми

Модельна навчальна програма – документ, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета, інтегрованого курсу та види навчальної діяльності учнів, рекомендовані для використання в освітньому процесі. Модельні навчальні програми спрямовані на реалізацію вимог Державного стандарту базової середньої освіти

У додатку 2 до Освітньої програми розміщено перелік програм (модельних навчальних програм та/або навчальних програм), у тому числі навчальні програми курсів за вибором, що використовуються закладом в освітньому процесі. Програми обрані з урахуванням потенціалу педагогічного колективу, ресурсного забезпечення закладу, навчально-методичного супроводу програм, особливостей та потреб учнів у досягненні обов’язкових результатів навчання.

Навчальні програми розроблені на основі модельних навчальних програм, затверджені педагогічною радою.

Сукупність модельних та/або навчальних програм в освітній програмі охоплює досягнення учнями результатів навчання з усіх визначених Державним стандартом освітніх галузей.

На основі навчальної програми з предмета/інтегрованого курсу вчитель складає календарно-тематичне планування з урахуванням навчальних можливостей класу: може переносити теми уроків, відповідно до того, як учні засвоїли навчальний матеріал, визначати кількість годин на вивчення окремих тем. Вчитель самостійно вибудовує послідовність формування очікуваних результатів навчання, враховуючи при цьому послідовність розгортання змісту у навчальній програмі.

Календарно-тематичне та поурочне планування складається вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя.

 1. форми організації освітнього процесу

Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб з урахуванням національних, регіональних та місцевих особливостей.

Освітні методики, технології, форми, методи і засоби навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, форми здобуття освіти, наявні ресурси.

Досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальній програмі, учитель забезпечує шляхом використанням  активних форм навчання: мозковий штурм, обговорення, асоціативний кущ, рольова, ділова гра, дискусія, дебати, літературні читання, написання есе, повідомлень, виступів, пізнавальні, навчальні, творчі, дослідницькі проєкти, інтерв’ю, аналіз життєвих ситуацій, уроки-екскурсії, віртуальні подорожі, квести, організація спостережень у природі, мінідослідження, проведення експериментів, виконання практичних робіт і вправ, порівняльний аналіз, моделювання, розв’язання ситуативних, проблемних, аналітичних завдань, робота з різними джерелами інформації (словниками, довідниками, науково-популярною літературою, інтернет-ресурсами, медіа) тощо.

Представлення результатів навчання відбувається різноманітними способами: усні відповіді, письмові роботи, створення електронних чи реальних таблиць, схем, інфографік, плакатів, брошур, аплікацій, лепбуків, ментальних (інтелектуальних) карт, презентацій, слайдшоу, відеороликів тощо.

Провідним у навчанні є компетентнісний підхід, в основі якого – активна пізнавальна діяльність учнів у колективі, парах, групах,  індивідуально чи у співпраці з учителем та іншими особами, у процесі якої школярі набувають досвіду.

Форми і методи роботи повинні сприяти досягненню очікуваних результатів навчання, визначених Державним стандартом з кожної освітньої галузі, плекати українську ідентичність, формувати ціннісні орієнтири, ключові компетентності, наскрізні уміння.

Вивчення шкільних предметів учитель спрямовує не лише на засвоєння системи знань, формування вмінь і навичок, а, передусім, особистісний розвиток учня, набуття духовно-морального досвіду, важливого для становлення громадянина і входження його в соціум.

Вчитель виступає учасником та модератором освітнього процесу. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись упродовж навчального року у змісті окремих предметів за умови виконання вимог Державного стандарту.

Під час організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання або за змішаною формою,  педагоги самостійно обирають електронні освітні ресурси, ураховуючи їх дидактичну доцільність, фактологічну коректність змісту, відповідність навчальній програмі:

 • навчальні заняття, консультації з використанням електронної освітньої платформи Microsoft Teams;
 • електронні освітні ресурси, яким надано гриф МОН;
 • електронні освітні ресурси, створені педагогічними працівниками закладу;
 • онлайн сервіси та інструменти («Всеукраїнська школа онлайн», тестування на платформах «На урок», «Всеосвіта» тощо);
 • віртуальні екскурсії;
 • використовують електронний розклад занять, електронний класний журнал/щоденник Electronic Jornal.

Навчальні заняття можуть проводитись в синхронному або асинхронному режимі. Співвідношення занять, проведених у синхронному та асинхронному режимі – 70% / 30%.

Педагогічні працівники використовують доступні засоби комунікації (телефонний, поштовий зв’язок тощо) для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання тощо).

За потреби (за заявою батьків) заклад освіти організовує здобуття освіти за індивідуальною формою (сімейна (домашня) або екстернат). Переведення здобувачів освіти на індивідуальну форму здобуття освіти може відбуватися протягом навчального року.

Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану (додається до освітньої програми), що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою закладу освіти, затверджується керівником та підписується батьками.

Для забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів, відповідно до пункту 7 розділу І Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314, зі змінами) заклад освіти складає графік консультацій, визначає форми, засоби, періодичність оцінювання результатів навчання, у разі потреби для учня (учениці) розробляється індивідуальний навчальний план.

Індивідуальний навчальний план може визначати відмінні від визначених освітньою програмою закладу освіти освітні компоненти, їх послідовність, форму і темп засвоєння учнем.

Під час розроблення індивідуального навчального плану для дітей, які навчаються за кордоном, враховується освітня програма і навчальний план закладу освіти, в якому навчається дитина в країні перебування.

Для осіб з особливими освітніми потребами організовується інклюзивне навчання. яке передбачає проведення фахівцями закладу корекційно-розвиткових занять.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до Порядку, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128.

Клас ділиться на групи: при вивченні української та іноземної мов за умови наявності в класі понад 27 учнів; при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів за умови не менше 8 учнів у групі; при проведенні уроків з технологій (окремо для хлопців і дівчат) за умови наявності в класі понад 27 учнів, але не менше 8 учнів у групі.

Таблиці поділу класів на групи при вивченні окремих предметів щорічно подаються у додатках до освітньої  програми закладу.

 1. Опис інструментарію оцінювання

Кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти.

Оцінка результатів навчання учнів є конфіденційною інформацією, яку повідомляють лише учневі/учениці, його/її батькам (іншим законним представникам).

Під час оцінювання навчальних досягнень педагог враховує дотримання учнями принципів академічної доброчесності. У разі порушення учнем / ученицею принципів доброчесності під час певного виду навчальної діяльності, учитель може прийняти рішення не оцінювати результат такої навчальної діяльності.

Процес оцінювання повинен сприяти досягнення учнями очікуваних результатів навчання.  Це забезпечується шляхом:

 • врахування вчителем результатів оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць під час добору змісту, форм і методів роботи для кожного уроку;
 • формування в учнів уміння аналізувати власну роботу (самооцінювання, взаємооцінювання), власні результати навчання, визначати для себе подальші завдання;
 • поступового залучення учнів до вироблення критеріїв оцінювання окремих видів навчальної діяльності;
 • здійснення зворотного зв’язку з учнями з використанням різноманітних інструментів, що орієнтує їх на успіх, підтримує й надихає на саморозвиток і вдосконалення (учитель самостійно визначає та розробляє способи фіксації зворотного зв’язку);
 • корегування освітнього процесу з урахуванням результатів оцінювання та навчальних потреб учнів.

Оцінювання учнів 5-6 класів здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 1.04.2022 № 289 а також з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2023-2024 навчальному році

Оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів здійснюється за 12-бальною системою, а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

За рішенням педагогічної ради закладу впродовж вересня триває адаптаційний період, впродовж якого не здійснюється поточне та тематичне оцінювання учнів 5 класу. Таке рішення затверджується відповідним наказом керівника закладу освіти

Оцінювання результатів навчання учнів зорієнтоване на ключові компетентності, наскрізні вміння та вимоги до обов’язкових результатів навчання у відповідній освітній галузі, визначені Державним стандартом та навчальною програмою.

Встановлення відповідності між вимогами до результатів навчання учнів, визначеними Державним стандартом, та показниками їх вимірювання здійснюється відповідно до системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів, затверджених наказом МОН №289 від 01.04.2022 року.

Загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів,

які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту

базової середньої освіти

Рівні результатів навчання Бал Загальна характеристика
І. Початковий 1 Учень/учениця розрізняє об’єкти вивчення
2 Учень/учениця відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення
3 Учень/учениця відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання
ІІ. Середній 4 Учень/учениця з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, повторює за зразком певну операцію, дію
5 Учень/учениця відтворює основний навчальний матеріал, з помилками й неточностями дає визначення понять, формулює правило
6 Учень/учениця виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу; відповідає правильно, але недостатньо осмислено; застосовує знання при виконанні завдань за зразком
ІІІ. Достатній 7 Учень/учениця правильно відтворює навчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти, наводить окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролює власні навчальні дії
8 Учень/учениця має достатні знання, застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність; відповіді логічні, хоч і мають неточності
9 Учень/учениця добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, аналізує й систематизує інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією
ІV. Високий 10 Учень/учениця має повні, глибокі знання, використовує їх у практичній діяльності, робить висновки, узагальнення
11 Учень/учениця має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, знаходить інформацію та аналізує її, ставить і розв’язує проблеми
12 Учень/учениця має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійно аналізує, оцінює, узагальнює опанований матеріал, самостійно користується джерелами інформації, приймає обґрунтовані рішення

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів, що проводяться закладом, є:

 • поточне формувальне (оцінювання для навчання)
 • підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.

Поточне формувальне оцінювання

Вводиться з метою забезпечення наступності між підходами до оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти початкової та базової середньої освіти.

Учитель формулює об’єктивні і зрозумілі для учнів навчальні цілі на певний період (наприклад, урок, тиждень, період, відведений для вивчення теми, тощо). Основою для вироблення навчальних цілей та об’єктами поточного оцінювання є очікувані результати навчання, передбачені відповідною навчальною програмою і зафіксовані в Державному стандарті базової загальної освіти та критерії оцінювання.

На початку навчального року учитель інформує учнів про критерії оцінювання, за якими буде визначено рівень їхніх навчальних досягнень на кінець навчального семестру та року, поступово залучає учнів до вироблення критеріїв оцінювання результатів окремих видів навчальної діяльності.

Відповідно до визначених цілей вчитель своєчасно надає учням чіткий, зрозумілий та доброзичливий зворотний зв’язок щодо їхніх навчальних досягнень, не порівнює і не протиставляє учнів одне одному, акцентуючи увагу лише на позитивній динаміці досягнень учня/учениці. Труднощі в навчанні обговорює з учнями індивідуально.

Зворотний зв’язок вчитель надає систематично в усній, письмовій або електронній формі, залежно від дидактичної мети та виду навчальної діяльності (тести, оціночні листи, чек-листи, опитувальники, спільні дошки, карти знань, схеми, спостереження учнів, форми, таблиці «З–Х–Д» тощо). Це допомагає відстежувати процес засвоєння компонентів змісту освіти та корегувати технології навчання.

Критерії для формувального оцінювання розробляються вчителем самостійно до кожного виду роботи та виду діяльності учнів. Функції поточного контролю – навчальна, мотиваційно-стимулююча.

 

Тематичне оцінювання

Здійснюється на основі поточного оцінювання із урахуванням проведених діагностичних (контрольних) робіт, або без проведення подібних робіт залежно від специфіки навчального предмета.

Систему діагностувальних і контрольних робіт, у тому числі для перевірки рівня сформованості умінь певної групи загальних результатів, визначених у свідоцтві досягнень, учитель планує і розробляє самостійно під час календарно-тематичного планування, керуючись Державним стандартом, освітньою і навчальною програмами та відповідно до кількості годин, передбачених навчальним планом на вивчення предмета/інтегрованого курсу.

Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Під час підсумкового (тематичного семестрового, річного) оцінювання встановлюється відповідність здобутих учнями результатів навчання загальним критеріям оцінювання.

Поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюється відповідно до вимог навчальних програм із застосуванням таких основних форм та засобів:

 • усної (зокрема шляхом індивідуального, групового та фронтального опитування);
 • письмової, у т.ч. графічної (зокрема шляхом виконання діагностичних, самостійних та контрольних робіт, тестування, організації роботи з текстами, діаграмами, таблицями, графіками, схемами, контурними картами тощо);
 • цифрової (зокрема шляхом тестування в електронному форматі, відеоконференц-зв’язку);
 • практичної (зокрема шляхом організації виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проєктів, виготовлення виробів, роботи з біологічними об’єктами, хімічними речовинами, тощо).

Семестрове оцінювання здійснюється на основі результатів тематичного оцінювання та контролю груп загальних результатів. В кінці семестру у класному журналі та «Свідоцтві досягнень» виставляються оцінки за кожну групу загальних результатів з навчальних предметів, зазначених у навчальному плані закладу   та «загальна оцінка результатів навчання».

Семестровий контроль проводиться з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів і підтвердження результатів поточних оцінок, отриманих учнями раніше. Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості учнів, що дає змогу реалізувати диференційований підхід до навчання. Семестровий контроль може бути комплексним, проводитись у формі тестування тощо.

Фіксація результатів тематичного, семестрового, річного оцінювання, оцінювання груп результатів навчання проводиться в класному (електронному) журналі в окремих колонках без дати.

Річне оцінювання здійснюються на підставі загальних оцінок результатів (скоригованих) за І та ІІ семестри. Окремі види контрольних робіт не проводяться. Річна оцінка не є обов’язково середнім арифметичним оцінок за І та ІІ семестри. Для визначення річної оцінки враховується динаміка особистих навчальних досягнень учня/учениці протягом року та сформованість у нього/неї уміння застосовувати набуті знання.

Оцінки за групи результатів навчання у графі «Рік» не виставляються, оскільки вони мають бути враховані в оцінках за семестри.

Семестрова та річна оцінки можуть підлягати коригуванню (Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 03 червня 2008 року № 496; Порядок переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 № 762, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27369, зі змінами).

Критерії оцінювання за предметами або освітніми галузями розробляються відповідно до загальних критеріїв оцінювання з урахуванням характеристик груп загальних результатів відповідної галузі. Орієнтовні критерії з кожного навчального предмета можуть міститися в навчальних програмах дисциплін і розміщуються на сайті закладу освіти.

Якщо рівень результатів навчання учня (учениці) визначити неможливо з якихось причин, у класному журналі та Свідоцтві досягнень роблять запис «не атестований(а) (н/а)».

Оцінювання результатів навчання учнів з особливими освітніми потребами орієнтоване на учня й передбачає вимірювання його індивідуального прогресу.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до індивідуальної програми розвитку, що розробляється на основі висновку фахівців інклюзивно-ресурсного центру, де зазначено труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, що можуть впливати на ефективність застосування певних форм оцінювання.

Добір форм оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється індивідуально з обов’язковим урахуванням їх можливостей функціонування, життєдіяльності та здоров’я.

При оцінюванні рівня сформованості предметних компетентностей учнів з особливими освітніми потребами вилучаються ті складові (знання, вміння, види діяльності та інше), опанування якими є утрудненим або неможливим для учня з огляду на труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я

Здобувачів освіти, їхніх батьків, інших законних представників (одного з них), які навчаються за індивідуальною формою навчання з порядком і періодичністю оцінювання ознайомлює керівник закладу освіти.

При навчанні у дистанційному та змішаному режимах, індивідуальній формі навчання оцінювання, зокрема підсумкове (тематичне, семестрове, річне) результатів навчання здобувачів освіти може здійснюватися за потреби з використанням технологій дистанційного навчання і засобів зв’язку.

Оцінювання результатів навчання учнів, які одночасно здобувають освіту в закладах освіти країни перебування та України, із тих предметів, які вивчаються в закордонній школі і відповідають предметам української типової освітньої програми, здійснювати на підставі результатів, отриманих у закордонній школі. Переведення оцінок, отриманих у закордонній школі у 12-бальну систему у межах автономії заклад освіти здійснює самостійно. Предмети, які діти не вивчали в школі країни перебування (українська, мова, українська література, вступ до історії України та громадянської освіти, історія України), оцінюють вчителі з українського закладу освіти з використанням технологій дистанційного навчання.

За потреби, річне оцінювання може бути проведено перед початком навчального року, зокрема з використанням технологій дистанційного навчання і засобів зв’язку.

 

Додаток 1

Навчальний  план

Назва  освітньої

галузі                                         Клас

Навчальні предмети Кількість годин

на тиждень

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
Інваріантний  складник        
Мовно-літературна Навчання  грамоти 7
Українська  мова 7 7 7
Іншомовна Англійська мова 2 3 3 3
Математична Математика 4 4 5 5
Я досліджую світ (природнича,

громадянська й  історична,

соціальна, здоров’язбережувальна)

Я досліджую світ 3 3  

3

 

3

Технологічна Дизайн  і технології 1 1 1 1
Інформатична Інформатика 1 1 1
Мистецька Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 3
Разом: 19+3 21+3 22+3 22+3
 

Варіативний  складник

Додаткові години на вивчення

предметів інваріантної складової,

курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій

та групових занять

Навчання  грамоти 1
Російська  мова 1  

1

 

1

Гранично допустиме тижневе

навчальне навантаження на учня

20 22  

23

 

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25  

26

 

26

 

 • Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Директор                                          Світлана ГАЄВА

 

 

 

Додаток 2

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень
5  5-Б 5-В
Мовно-

літературна

Українська мова 4 4 4
Українська  література 2 2 2
І іноземна мова    (англійська мова) 3,5 3,5+0,5 3,5+0,5
ІІ іноземна мова   (німецька  мова) 2 2
Зарубіжна література 1,5 1,5 1,5
Громадянська та історична Вступ до історії України

та громадянської освіти

1 1 1
Мистецька Ігтегрований курс  «Мистецтво» 2 1 1
Математична Математика 5 5 5
Природнича Інтегрований курс

«Пізнаємо природу»

2 2 2
Соціальна і здоров՚язберігаюча Інтегрований курс «Здоров՚я, безпека та добробут» 1,5 1,5 1,5
Технологічна Технології 2 2 2
Інформатична Інформатика 1 1 1
Фізична культура Фізична культура 3 3 3
Разом (без фізичної культури + фізична культура) 25,5+3 27+3 27+3
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2,5 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 28
Всього (без фізичної культури + фізична культура, без урахування поділу на класи) 28+3 28+3 28+3

 

Директор                                                    Світлана ГАЄВА

 

Додаток 3

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень
6-А 6-Б 6-В
Мовно-

літературна

Українська мова 4 4 4
Українська  література 2 2 2
Іноземна мова (англійська мова) 3 3,5+0,5 3,5+0,5
ІІ іноземна мова(німецька  мова) 2 2
Зарубіжна література 1,5 1,5 1,5
Громадянська та історична Історія України.       Всесвітня історія 2 2 2
Мистецька Ігтегрований курс  «Мистецтво» 2 1 1
Математична Математика 5 5 5
Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо природу»                         Географія 2

2

2

2

2

2

Соціальна і здоров՚язберігаюча Інтегрований курс «Здоров՚я, безпека та добробут» 1,5 1,5 1,5
Технологічна Технології 2 2 2
Інформатична Інформатика 1,5 1,5 1,5
Фізична культура Фізична культура 3 3 3
Разом (без фізичної культури + фізична культура) 28,5 + 3 30,5 + 3 30,5 + 3
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2,5 0,5 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 31 31 31
Всього (без фізичної культури + фізична культура, без урахування поділу на класи) 31 + 3 31 + 3 31 + 3

 

         Директор                                                                Світлана ГАЄВА

 

 

Додаток 4

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
7-А 7-Б 7-В 7-Г
Мови і літератури Українська мова 2,5 2,5 2,5 2,5
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова (англ.) 3 2+2 2+2 2+2
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1
Всесвітня історія 1 1 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Мистецтво 1 1 1
Математика Алгебра 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2
Фізика 2 2 2 2
Хімія 1,5 1,5 1,5 1,5
Технології Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3
Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів Німецька мова 2 2 2
Разом (без фізичної культури + фізична культура) 28+3 30+3 30+3 30+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації Українська мова (інд.) 1,5 1 1 1
Історія (інд.) 1 1 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 32 32 32 32
Всього (без фізичної культури + фізична культура, без урахування поділу на класи) 30,5+3 32+3 32+3 32+3

Директор                                          Світлана ГАЄВА

Додаток 5

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
8-А 8-Б 8-В
Мови і літератури Українська мова 2 2 2
Українська література 2 2 2
Іноземна мова 3 2+2 2+2
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Мистецтво* Мистецтво 1 1 1
Математика Алгебра 2 2 2
Геометрія 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2
Географія 2 2 2
Фізика 2 2 2
Хімія 2 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 2 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3
Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів Німецька мова 1,5 1,5
Разом (без фізичної культури + фізична культура) 28,5+3 31+3 31+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації Німецька мова 0,5 0,5
Українська мова (інд.) 1 0,5 0,5
Математика (інд.) 1
Англійська мова (інд) 1 1
Трудове навчання 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33
Всього (без фізичної культури + фізична культура, без урахування поділу на класи) 31,5+3 33+3 33+3

 

Директор                                          Світлана ГАЄВА

Додаток 6

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
9-А 9-Б 9-В
Мови і літератури Українська мова 2 2 2
Українська література 2 2 2
Іноземна мова 3 2+2 2+2
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Основи правознавства 1 1 1
Мистецтво* Мистецтво 1 1 1
Математика Алгебра 2 2 2
Геометрія 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2
Географія 1,5 1,5 1,5
Фізика 3 3 3
Хімія 2 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 2 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3
Години на вивчення спец. навчальних предметів, курсів Німецька мова

 

1 1
Разом 30+3 32+3   32+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації Німецька мова 1 1
Трудове навчання (інд) 1
Українська мова (інд) 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33
Всього (без фізичної культури + фізична культура, без урахування поділу на класи) 33+3 33+3 33+3

Директор                                          Світлана ГАЄВА

 

Додаток 7

Навчальний план для 10-х класів

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах
10-А 10-Б 10-В
Базові предмети 27 27 27
Українська мова 2+1 2+1 2+1
Українська  література 2 2 2
Зарубіжна література 1 1 1
Іноземна мова 2+2 2+3 2+2
Історія України 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Громадянська освіта 2 2 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3+1 3+1
Біологія і екологія 2 2 2
Географія 1,5 1,5 1,5
Фізика і астрономія 3 3-1 3-1
Хімія 1,5 1,5-0,5 1,5-0,5
Фізична культура 3-1 3-1 3-1
Захист України 1,5 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети Інформатика 1,5 1,5 1,5
Мистецтво 1,5 1,5 1,5
Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття Німецька мова

Правознавство

Психологія (фак)

Індивідуальні заняття

 

 

1

4

3

 

 

2,5

 

3

1

2,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38 38

 

Директор                                          Світлана ГАЄВА

 

 

Додаток 8

Навчальний план для 11-х класів

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах
11-А 11-Б 11-В
Базові предмети 26 26 26
Українська мова 2+1 2+1 2+1
Українська  література 2 2 2
Зарубіжна література 1 1 1+1
Іноземна мова 2+1 2+3 2+1
Історія України 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3+1 3+1
Біологія і екологія 2 2 2
Географія 1 1 1
Фізика і астрономія 4 4-1 4
Хімія 2 2-1 2
Фізична культура 3-1 3-1 3-1
Захист України 1,5 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети Інформатика 1,5 1,5 1,5
Мистецтво 1,5 1,5 1,5
Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття Німецька мова

Індивідуальні заняття

 

 

4

 

3

2

 

 

4

 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 36 можна38 37 36

 

Директор                                          Світлана ГАЄВА