Школа 78

Освітня програма

Пояснювальна записка

І.  Тип навчального закладу, кількість класів та учнів, що навчаються:

Згідно зі Статутом школи, зареєстрованим Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією № 386 від 12.07.2013 року, школа є  загальноосвітнім закладом із спеціалізованими класами (1-2 класи на паралелі), школою І – ІІІ ступенів з профільним навчанням у школі ІІІ ступеню. Мова навчання – українська. Режим роботи закладу – п’ятиденний.

У школі налічується 39 класів з кількістю учнів – 950

ІІ. Основні нормативні документи,  відповідно до яких організовано навчально-виховний процес:

Відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи, розпоряджень Кабінету Міністрів України №988-р від 14.12.2016 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», №903-р від 13.12.2017 «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», постанови КМУ від 21.02.2017 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», інших нормативно-правових актів і розпорядчих документів у 2021/2022 навчальному році заклади загальної середньої освіти працюватимуть за освітніми програмами.

Освітня програма школи І – ІІІ ступенів № 78 Печерського району м. Києва на 2021-2022 навчальний рік розроблена на виконання Закону України „Про освіту”.

Нормативно-правова база, відповідно до якої організовано навчально-виховний процес:

 • наказ МОН України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»;
 • наказ МОН України №407 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти і ступеня» (для 2-4 класів);
 • наказ МОН України №405 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освіт-ньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;
 • наказ МОН України №408 від 20.04.2018 “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня”;
 • наказ МОН України №1493 від 28.11.2019 “Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня”;

Вона враховує вимоги Концепції загальної середньої освіти та Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, вимоги ст. 15, 16 Закону України “Про загальну середню освіту” складена на основі Типових навчальних планів, рекомендованих Міністерством освіти і науки

 ІІІ. Типові навчальні плани, за якими розроблено робочий навчальний план:

№ таблиць робочого навчального плану Класи Примітка Варіант Типових освітніх пропрограм, затверджених Міністерством освіти і науки України
№1 1-4 клас з українською мовою навчання

 

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти І ступеня  під керівництвом Савченко О.Я. (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268 )

 

№ 3 5-А кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 3  5-Б,В,Г кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№4 6-А,Г кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 4 6-Б,В кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 5 7-А з українською мовою навчання

 

Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 5 7-Б, В кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 6 8-А, Г кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 6  

 

8-Б, В кл.

з українською мовою навчання Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 7 9-А, В кл. з українською мовою навчання Таблиця №1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 7 9-Б, Г кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 8 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 405 )
№ 8,9 10-А, 11-А кл. з українською мовою навчання

 

Таблиця № 2 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 408, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019  №1493 )
№ 8,9 10-Б,11-Б кл. з українською мовою навчання  /іноземної філології профіль/ Таблиця № 2,3 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 408, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019  №1493 )

 

№10 10-В кл. з українською мовою навчання  /правовий профіль/ Таблиця № 2,3 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018     № 408, наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019  №1493 )

 ІV.Особливості організації навчального процесу

Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Інваріантна складова робочого навчального плану сформована на державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту.

Враховуючи індивідуальні освітні потреби  учнів конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, індивідуальні, групові та факультативні заняття.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України „Про освіту” з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

Гранична наповнюваність класів та триваліст уроків встановлюється відповідно до Закону України  „Про освіту”.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002р. №128.

 Обґрунтування перерозподілу навчального часу між предметами, передбаченого Типовими навчальними планами

Основна школа.

Навчальний план для 5-9 класів складено на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

  У 5, 6, 7, 8, 9 Б, В, Г класах варіативна частина Типового навчального плану використовується на підсилення предметів інваріантної частини, які вивчаються поглиблено. Це відповідно іноземна мова.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів (протокол від 13.06.2019р. № 5) обрано такі модулі для вивчення предмета “Фізична культура”: “Легка атлетика”, “Футбол”,  “Гімнастика”, “Професійно прикладна підготовка”,  “Баскетбол”, “Волейбол”, “Плавання”, “Настільний теніс”.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів

(протокол від 09.06.2019 р. № 4) обрано такі модулі для вивчення предмета “Трудове навчання”: “Технологія виконання електротехнічних робіт”, “Технологія

виготовлення дерев’яної іграшки”, “Технологія виготовлення сувенірів”,  “Технологія виготовлення макетів малих архітектурних форм”, “Технологія виготовлення виробів із сучасних деревинних матеріалів”, “Технологія художнього випалювання”,  “Технологія ажурного випилювання”, “Технологія токарної обробки деревини і металу”,  “Технологія виготовлення народної ляльки”, “Технологія виготовлення м’якої іграшки”, “Технологія виготовлення вишитих виробів”, “Технологія плетіння із бісеру”, “Технологія оздоблення одягу”, “Технологія оздоблення виробів вишивкою бісером”, “Технологія виготовлення сувенірів із текстильних матеріалів” .

Порядок реалізації тижневого навантаження, вираженого дробовим числом, вирішується шляхом перерозподілу часу між семестрами наступним чином:

 У 5-х класах:

Українська мова             – І семестр – 3 години, ІІ семестр – 4 години

Психологія спілкування  – І семестр – 1 година

 У 6-х класах:

Українська мова             – І семестр – 4 години, ІІ семестр – 3 години

 У 7-х класах :

Українська мова    І семестр – 3 години, ІІ семестр –2 години

Хімія                        – І семестр – 1 година, ІІ семестр – 2 години 

У 8-х класах:

Історія України       –  І семестр– 2 години, ІІ семестр– 1 година

 У 9-х класах:

Історія України       –  І семестр– 1 година, ІІ семестр– 2 години

Географія                 –  І семестр– 2 години, ІІ семестр – 1 година

У 5-их класах за рахунок додаткових годин вивчається спецкурс “Психологія спілкування”.

За рахунок додаткових годин у 5 – 9-их класах вивчається російська мова. Особлива увага буде приділятись вивченню учнями української мови як державної, оволодінню англійською  мовою,  комп’ютерною грамотою, вивчення яких здійснюватиметься за рахунок варіативної складової, групових занять та гурткової роботи.

Старша школа.

 

Навчальний план для 10-11-х класів складений на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (Другий варіант) і містить перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

Порядок вивчення предметів між семестрами здійснюється таким чином:

В 10-х класах:

Історія України        –  І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Географія                  –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

Хімія                          –  І семестр – 2 години,   ІІ семестр – 1 година

Інформатика             І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Мистецтво               –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

Захист України        –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

В 11-х класах:

Історія України        –  І семестр – 1 година,   ІІ семестр – 2 години

Інформатика             –  І семестр – 1 година,  ІІ семестр – 2 години

Хімія                           –  І семестр 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Мистецтво                –  І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

Захист України          –  І семестр – 2 години,  ІІ семестр – 1 година

 В 11-х класах вивчення курсу “Київський вальс” (наказ № 221 ГУОіН від 07.07.2004 р.) проводитиметься за рахунок гурткової роботи.

При вивченні української, англійської та німецької  мов, трудового навчання класи діляться на групи при кількості не менше 28 учнів у класі.

При вивченні курсу „Захист України” і медико-санітарної підготовки клас ділиться на групи „юнаки-дівчата”. На дві групи діляться учні класу при вивчені інформатики.

Структура навчального року

У 2021-2022 навчальному році в 1-11 класах передбачено п’ятиденний навчальний тиждень.

Структура навчального року визначена відповідно до листа  Департаменту освіти і науки від 26.08.2021 № 063-5480 „Про структуру 2021/2022 навчального року” .

На виконання статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2021/2022 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань  і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня по 24 грудня 2021року,

ІІ семестр – з 10 січня по 31 травня 2022 року.

Навчальні екскурсії у 1–4 класах, навчальні екскурсії та практика у 5-8 і 10 класах проводяться протягом навчального року.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні   з 24 по 31 жовтня 2021 року,

зимові  з 25 грудня 2021 року  по 09 січня 2022року,

весняні з 27 березня по 03 квітня  2022 року. 

Режим роботи

Для 1-х класів

І урок                               08.30-09.05.

Перерва                           09.05-09.25

ІІ урок                             09.25-10.00.

Перерва                           10.00-10.30, сніданки

ІІІ урок                            10.30-11.05.

Перерва                           11.05-11.25.

ІV урок                            11.25-12.00.

Перерва                           12.00-12.30.

Vурок                              12.30-13.05.

 

Для 2-4-х класів

І урок                               08.30-09.10.

Перерва                           09.10-09.25.

ІІ урок                             09.25-10.05.

Перерва                           10.05-10.30, сніданки

ІІІ урок                            10.30-11.10.

Перерва                           11.10-11.35.

ІV урок                            11.35-12.15.

Перерва                           12.05-12.30.

Vурок                              12.30-13.10.

 

Для 5-11-х класів

І урок                               08.30-09.15.

Перерва                           09.15.-09.25.

ІІ урок                             09.25.-10.10.

Перерва                           10.10.-10.30.

ІІІ урок                            10.30.-11.15.

Перерва                           11.15.-11.35.

ІV урок                            11.35.-12.20.

Перерва                           12.20.-12.30.

Vурок                              12.30.-13.15.

Перерва                           13.15.-13.25.

VІ урок                            13.25.-14.10.

Перерва                           14.10.-14.20.

VІІурок                            14.20.-15.05.

ПОЧАТКОВА  ШКОЛА 

1 – 4 класи

Освітня програма школи І – ІІІ ступенів № 78 м. Києва Печерського району розроблена на основі Типової освітньої програм закладів загальної середньої освіти І ступеня, на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1 класи), листа МОН України від 22.05.2018 №1/9-332 щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, наказу МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», наказу МОН України від 08.10.2019  №1273 «Про затвердження типових освітніх програм для    3-4 класів закладів загальної середньої освіти».

Освітня програма початкової освіти школи І – ІІІ ступенів № 78  (далі – освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення (за першою Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я.);
 • очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальної програми, відповідно до кожної змістової лінії;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 3500 годин/навчальний рік:

для 1-х класів – 805 годин/навчальний рік,

для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік;

для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік;

для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

У школі І – ІІІ ступенів № 78 передбачено варіант навчального плану початкової школи з українською мовою навчання. Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, курс за вибором.

На основі навчального плану школа І – ІІІ ступенів № 78    складає на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітню програму школи І – ІІІ ступенів № 78 м. Києва Печерського району для І ступеня укладено за сьома основними освітніми галузями.

Мовно-літературна освітня галузь (українська мова, англійська мова) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

У початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»;

2-4 класи – «Українська мова»,  «Читання».

Математична галузь (математика) ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню.

Громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, природнича освітні галузі («Я досліджую світ»)  можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв’язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

Навчальна програма «Я досліджую світ» ставить за мету особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв’язувати практичні задачі.

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

«Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

«Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім’ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці);

«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов’язки як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення);

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв);

«Людина і природа» (пізнання природи; взаємозв’язок об’єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

Інформатична освітня галузь (інформатика) починає реалізуватися з 2-го класу та ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Технологічна освітня галузь (дизайн і технології) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та предметної проектно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження.

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».

Мистецька освітня галузь (мистецтво) ставить за мету всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті.

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти.

Мистецька освітня галузь реалізується через інтегровані предмети вивчення за окремими видами мистецтва: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», де відбудеться реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.

Фізкультурна освітня галузь  (фізична культура) ставить за мету всебічний фізичний розвиток особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України.

Зазначена мета реалізується за такими змістовими лініями: «Рухова

діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».

У початковій школі може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин,  у 3-4-х класах  – 40 хв.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять. Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів освіти.

За рахунок годин варіативної частини навчального плану у початковій школі введено :

 • курси за вибором:

1 кл. “Навчання  грамоти” – 1 год;

2-4 кл. “Російська  мова” – 1 год.

Освітня програма може мати корекційно-розвивальний складник для осіб з особливими освітніми потребами. Для дітей з особливими потребами тривалість здобуття початкової освіти може бути подовжена.

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у закладах загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі.

Освітня  програма має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та однією з іноземних мов;

2) математична;

3) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

4) інноваційність;

5) екологічна;

6) інформаційно-комунікаційна;

7) здатність до навчання впродовж життя;

8) громадянські та соціальні компетентності;

9) культурна;

10) підприємливість та фінансова грамотність;

та наскрізних умінь: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту») з урахуванням досягнень попереднього етапу розвитку здобувачів освіти.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Основними формами організації освітнього процесу є:

 • різні типи уроку,
 • екскурсії,
 • віртуальні подорожі,
 • спектаклі,
 • квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-4-х класах підлягають вербальному формувальному оцінюванню  та  підсумковому  оцінюванню  у  3-4-х  класах..

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

           Підсумкове  оцінювання  передбачає  зіставлення  навчальних  досягнень здобувачів  з  конкретними  очікуваними   результатами  навчання,  визначеними освітньою  програмою.

З  метою неперервного відстеження результатів початкової освіти,  їх  прогнозування та  коригування  у  школі  І – ІІІ ступенів № 78  можуть  проводитися  моніторингові дослідження  навчальних  досягнень  на  національному,  обласному,  районному, шкільному  рівнях,  а  також  на  рівні  окремих  класів.  Аналіз  результатів  моніторингу дає  можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).
 • завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма початкової освіти ЗОШ № 78 передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Реалізація освітньої програми початкової освіти школи І – ІІІ ступенів № 78 забезпечує  всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

 

Таблиця 1

до освітньої програми

Навчальний  план

 

Назва  освітньої

галузі                                         Клас

Навчальні предмети Кількість годин

на тиждень

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
Інваріантний  складник        
Мовно-літературна Навчання  грамоти 7
  Українська  мова 7 7 7
Іншомовна Англійська мова 2 3 3 3
Математична Математика 4 4 5 5
Я досліджую світ (природнича,

громадянська й  історична,

соціальна, здоров’язбережувальна)

Я досліджую світ 3 3  

3

 

3

Технологічна Дизайн  і технології 1 1 1 1
Інформатична Інформатика 1 1 1
Мистецька Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 3
Разом: 19+3 21+3 22+3 22+3
 

Варіативний  складник

Додаткові години на вивчення

предметів інваріантної складової,  

курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій

та групових занять

Навчання  грамоти 1
Російська  мова 1  

1

 

1

Гранично допустиме тижневе

навчальне навантаження на учня

20 22  

23

 

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25  

26

 

26

 

 • Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Додаток 3

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-А 5-Б 5-В 5-Г
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова (англ.) 3 3+1 3+1 3
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Мистецтво 1 1
Математика Математика 4 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 2 2
Інформатика 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3
Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів Німецька мова 2 2 2
Психологія спілкування 0,5 0,5 0,5
Разом 23,5+3 26+3 26+3 26+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації Російська мова 1 1 1 1
Психологія спілкування 0,5
Мій Київ 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 28 28
Всього (без урахування поділу класів на групи) 26+3 27+3 27+3 27+3

 

Директор                                                  Світлана ГАЄВА

 

Додаток 4

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
6-А 6-Б 6-В 6-Г
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова (англ.) 3 2+2 2+2 3
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1
Всесвітня історія 1 1 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Мистецтво 1 1
Математика Математика 4 4 4 4
Природознавство Біологія 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 2 2
Інформатика 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3
Години на вивчення спец. навчальних предметів, курсів Німецька мова 2 2
Разом 26,5+3 28,5+3 28,5+3 26,5+3
Додатковий час на предмети, факультативи,

індивідуальні заняття та консультації

Російська  мова 1 1 1 1
Українська мова (інд.) 1 0,5 0,5 1
Математика (інд.) 0,5 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 31 31 31 31
Всього (без урахування поділу класів на групи) 29+3 30+3 30+3 29+3

 

Директор                                        Світлана ГАЄВА

 

Додаток 5

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
7-А 7-Б 7-В
Мови і літератури Українська мова 2,5 2,5 2,5
Українська література 2 2 2
Іноземна мова (англ.) 3 2+2 2+2
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1
Всесвітня історія 1 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Мистецтво 1 1
Математика Алгебра 2 2 2
Геометрія 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2
Географія 2 2 2
Фізика 2 2 2
Хімія 1,5 1,5 1,5
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3
Години на вивчення спеціалізованих навчаль-них предметів, курсів Німецька мова 2 2
Разом 28+3 30+3 30+3
Додатковий час на предмети, факультативи,

індивідуальні заняття та консультації

Російська  мова 1 1 1
Українська мова (інд.) 1 1 1
Математика (інд.) 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 32 32 32
Всього (без урахування поділу класів на групи) 30,5+3 32+3 32+3

Директор                                        Світлана ГАЄВА

Додаток 6

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
8-А 8-Б 8-В 8-Г
Мови і літератури Українська мова 2 2 2 2
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова 3 2+2 2+2 3
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Мистецтво* Мистецтво 1 1 1 1
Математика Алгебра 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2
Фізика 2 2 2 2
Хімія 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика 2 2 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3
Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів Німецька мова

 

1,5 1,5

 

Разом 28,5+3 31+3 31+3 28,5+3
Додатковий час на предмети, факультативи,

індивідуальні заняття та консультації

Німецька мова 0,5 0,5
Російська мова 1 1
Українська мова (інд.) 1 0,5 0,5 1
Математика (інд.) 0,5 0,5
Англійська мова (інд) 0,5 1 1 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 31,5+3 33+3 33+3 31,5+3

 

Директор                                        Світлана ГАЄВА

Додаток 7

Навчальний план закладів загальної середньої освіти
з навчанням українською мовою

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
9-А 9-Б 9-В 9-Г
Мови і літератури Українська мова 2 2 2 2
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова 3 2+2 3 2+2
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Основи правознавства 1 1 1 1
Мистецтво* Мистецтво 1 1 1 1
Математика Алгебра 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2 2
Географія 1,5 1,5 1,5 1,5
Фізика 3 3 3 3
Хімія 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика 2 2 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3
Години на вивчення спец. навчальних предметів, курсів Німецька мова

 

 

1  

 

1
Разом 30+3 32+3   30+3 32+3
Додатковий час на предмети, факультативи,

індивідуальні заняття та консультації

Німецька мова 1 1
Російська мова 1 1
Українська мова (інд) 1 1
Математика (інд.) 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3 33+3 33+3 33+3

Директор                                        Світлана ГАЄВА

 

Додаток 8

Навчальний план для 10-х класів

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах
10-А 10-Б 10-В
Базові предмети 27 27 27
Українська мова 2+1 2+1 2+1
Українська  література 2 2 2
Зарубіжна література 1+1 1+1 1+1
Іноземна мова 2+1 2+3 2+1
Історія України 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Громадянська освіта 2 2 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3+1 3+1
Біологія і екологія 2 2 2
Географія 1,5 1,5 1,5
Фізика і астрономія 3 3-1 3-1
Хімія 1,5 1,5-0,5 1,5-0,5
Фізична культура 3-1 3-1 3-1
Захист України 1,5 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети Інформатика 1,5 1,5 1,5
Мистецтво 1,5 1,5 1,5
Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття Німецька мова

Правознавство

Українська мова   (інд.) Математика  (інд.)

Англ. мова (інд.)

Географія (інд)

Біологіія (інд)
Психологія (фак)

 

 

1

1

1

1

1

3

 

 

0,5

1

 

 

3

1

0,5

1

 

 

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38 38

Директор                                        Світлана ГАЄВА

 

 

Додаток 9

Навчальний план для 11-х класів

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах
11-А 11-Б
Базові предмети 26 26
Українська мова 2+1 2+1
Українська  література 2 2
Зарубіжна література 1+1 1+1
Іноземна мова 2+1 2+3
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3
Біологія і екологія 2 2
Географія 1 1
Фізика і астрономія 4-1 4-1
Хімія 2-0,5 2-1
Фізична культура 3-1 3-1
Захист України 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети Інформатика 1,5 1,5
Мистецтво 1,5 1,5
Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття Німецька мова

Українська мова   (інд.)    Математика  (інд.)

Англійська мова (інд)

Історія (інд)

Біологія (інд)

 

1

1

1

1

0,5

3

1

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 36 38

 

Директор                                         Світлана ГАЄВА