Школа 78

Про прийом дітей до 1-х класів у 2022 році

 

Школа І – ІІІ ступенів № 78

м. Київ

26.04.2022                                   НАКАЗ                                   № ______

Про організаційні заходи

щодо прийому дітей до 1-х класів

у 2022 році

На виконання законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану» від 15 березня 2022 року № 2126-IX, «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», постанов Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» та від 09 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року № 367 (далі – Порядок), наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 року № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2022 року № 1/4202-22 «Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти», наказу Департаменту освіти і науки від 25 квітня 2022 р. № 47 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2022 році» та з метою організованого прийому дітей до перших класів у школі І-ІІІ ступенів № 78 Печерського району міста Києва

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати прийом заяв до 1-х класів школи І-ІІІ ступенів № 78 м. Києва з 02 травня 2022 року. 

2. Повідомити батьків майбутніх першокласників та розмістити до 01 травня 2022 року на веб-сайті та інформаційному стенді школи інформацію про:

2.1. територію обслуговування, що закріплена за школою І-ІІІ ступенів № 78 Печерського району м. Києва;

2.2. умови прийому до 1-х класів;

2.3. електронну адресу закладу освіти;

2.3. перелік документів, що підтверджує місце проживання дитини, одного з її батьків (осіб, які їх замінюють) на території обслуговування закладу.

3. Організувати зарахування учнів до 1-х класів школи І-ІІІ ступенів № 78 Печерського району м. Києва:

3.1. до 1 червня (включно) відповідно до пунктів 2, 3(1) глави 1 розділу ІІ Порядку без проведення жеребкування;

3.2. після 1 червня 2022 року у наступному порядку:

  до 23 серпня 2022 року (включно) – дітей мешканців, які мають постійну реєстрацію на території обслуговування закладу та зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб;

  після 23 серпня та упродовж навчального року – на вільні місця у порядку надходження заяв. 

4. Здійснювати зарахування до 1-х класів на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників (опікуна, іншого законного представника, родича), інших документів, що визначені пунктом 4 розділу І Положення та документів, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків (осіб, які їх замінюють) на території обслуговування закладу, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочним, електронною поштою (за вибором заявника). Відсутність станом на 31 травня 2022 року медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні. Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу освіти не пізніше 23 серпня 2022 року.

5. Зараховувати дітей, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (або один з їх батьків має вищезазначену довідку), та які не мають свідоцтва про народження, без подання цього документу. Невідкладно інформувати щодо відсутності свідоцтва про народження органи опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцем знаходження закладу. 

6. Створити безпечні та належні санітарно-гігієнічні й протиепідемічні умови при прийомі документів. Здійснювати прийом громадян за узгодженим графіком.

7. Забезпечити безумовне виконання вимог, визначених абз. 2, 3 пункту 5 статті 59 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи                    Світлана ГАЄВА

 

Перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини, регламентується Постановою Кабінету міністрів: