Школа 78

Звіт директора школи І-ІІІ ступенів № 78 за 2022 – 2023 н.р.

Наша країна переживає зараз дуже складні часи. В умовах введення в Україні воєнного стану, викликаного збройною агресією росії, освітяни – на своєму вчительському трудовому фронті. Працюють сумлінно, відповідально ставляться до виконання посадових обов’язків і вже цим наближають перемогу.

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.05 року № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 28.01.05 року № 178, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації відбувається щорічне звітування керівників. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі школи, залучення громадськості до співпраці.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася нормативно-правовою базою, посадовими обов’язками, документами, що регламентують роботу директора закладу загальної середньої освіти:

 • Конституція України;
 • Конвенція про права дитини;
 • Положення концепції Нової Української Школи;
 • Закони України «Про освіту», «Про  повну загальну середню освіту»;
 • Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 • Державні стандарти початкової, базової і  повної  загальної  середньої освіти.
 • Наказ МОН України від 09.01.2019 №17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 року за №250/3322;
 • Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 168;
 • Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти затверджений наказом МОЗ України від 25.09.2020 №2205.
 • Статут школи І-ІІІ ступенів № 78 Печерського району м. Києва та іншими нормативними актами.

Загальна інформація про школу

Інформація про склад педагогічних працівників на 1 вересня 2022 року

Кількість Освітньо-кваліфікаційний рівень Стаж педагогічної роботи
Вища І кат ІІ кат Спеціаліст Бакалавр до 3 років 3-10 років 10-20 років 20 років і більше
Всього вчителів 72 39 12 9 4 8 9 8 14 41
Вихователів

 

6 2 4 4 2
Практичних психологів 1 1 1
Педагогів-організаторів 2  1  1  1  1
Керівників гуртків та тренерів 2 2

Дистанційне навчання

На сучасному етапі головним завданням нашого закладу є підвищення якості освіти через упровадження інновацій, сучасних підходів до оцінювання, зокрема формувальне оцінювання, само- та взаємооцінювання, дотримання основних принципів НУШ: дитиноцентризму, педагогіки партнерства, інтеграції предметів. У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень та військовим станом в країні цей навчальний рік був особливим і в організації і проведенні освітнього процесу. Навчання проходило як очно так і з використанням дистанційних форм. Слід відзначити роботу педагогічного колективу в умовах дистанційного навчання.

Адміністрація та вчителі обрали платформи, з якими зручно і якісно проводити дистанційне навчання: Microsoft Teams;  спілкування в групах у Viber тощо.

Зв’язок з учнями та їх батьками забезпечено на 100%.

Досягнення учнів

Простежується тенденція щодо зростання кількості учнів, які  мають високий і достатній рівнь навчальних досягнень, тому в наступному навчальному році необхідно звернути увагу на роботу з учнями, які мають середній рівень знань, розвивати їх потенціал. Свої корективи у навчальний процес внесла війна.

Адміністрація проводила на шкільному рівні зрізи знань в учнів 11 класів з української мови, математики, історії та англійської мови (предмети, які включено до НМТ). Результати дозволили скоригувати підготовку здобувачів освіти до складання НМТ, вказати на недоліки, прогалини в опануванні окремих тем.

Учні школи брали активну участь у різноманітних конкурсах, вікторинах, змаганнях, які проводились на шкільному, районному, міському рівнях (переважно в онлайн форматі).

З об’єктивних причин не було проведено значну частину предметних олімпіад. Учні школи взяли участь у конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика.

Наказом МОН України від 06.06.2022 №527 затверджено Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року. Відповідно Концепції розроблено заходи з національно-патріотичного виховання в закладі освіти на 2021-2025 рр.

Відповідно  до ст. 10 Конституції України, Законів України «Про освіту», у 2022 – 2023 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.  у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства.  Освітній процес здійснювався державною мовою.

Виховна робота

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

Педагогам рекомендується організовувати освітній процес з урахуванням воєнної ситуації у населеному пункті (очне, дистанційне).

В умовах воєнного стану освітні, навчальні програми та навчальний план довелося коригувати, ущільнюючи навчальний матеріал, організовуючи самостійну навчальну діяльність учнів, додаткові консультації з використанням технологій дистанційного навчання. Це визначено наказом МОН від 01.04.2022 року №290 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2022/2023 навчального року”.

Окрім здійснення навчального процесу, постійної уваги потребує й психологічна підтримка дітей, тому перевантажувати дітей у таких умовах неправильно.

Методична  робота  з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної  роботи  класного керівника, надання йому кваліфікованої допомоги. Реалізація напрямів виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу.

На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, в тому числі дітей із родин внутрішньо переміщених осіб, складено соціальні паспорти класів, школи. Протягом року виявлено і велася робота з учнями, які схильні до правопорушень.

Протягом 2022-2023 навчального року виховна робота у школі органічно поєднувалася з процесом навчання дітей, опанування основами наук, багатством національної і світової культур.

Згідно з річним планом роботи школи було проведено такі загальношкільні виховні заходи:

 • Свято першого дзвоника (онлайн);
 • низка заходів до Дня захисника України;
 • тематичний концерт до Дня вчителя (онлайн);
 • виставка малюнків «Осінь золота»;
 • декада правових знань;
 • конкурс плакатів «Ми обираємо здоров`я»;
 • заходи до Новорічних свят (онлайн);
 • квітневий фестиваль «Моя улюблена 78 школа» (онлайн);
 • свято останнього дзвоника (онлайн);
 • вручення атестатів про повну загальну середню освіту.

Національно – патріотичне виховання стало провідним напрямком виховної роботи. Відповідно до плану було проведено такі заходи: тематичні фотовиставки, бесіди, класні години, перегляд кінофільмів, спеціальні випуски шкільної радіогазети. Протягом року тривала тісна співпраця в волонтерськими організаціями. Родини учнів активно долучалися до зборів необхідних речей. Діти писали листи військовим, виготовляли обереги, сувеніри. Учні старшої школи брали участь у заходах з військово – патріотичного виховання, зокрема, грі «Сокіл» («Джура»). Проведено традиційний тиждень патріотизму (жовтень), до якого були залучені всі учні школи. Достатньо уваги приділялося розвитку національної самосвідомості, вихованню поваги до традицій українського народу.

У 2022 – 2023 н. р. проведено значну роботу щодо профілактики правопорушень. Педагогами ведеться щоденна робота з правового виховання, найбільш ефективними формами позакласних заходів в цьому напрямку є: зустрічі з фахівцями, тематичні бесіди, круглі столи, рольові ігри, ознайомлення з періодичною   літературою на правову тематику, перегляд відеоматеріалів.

У класах розроблено заходи з профілактики правопорушень, правової освіти учнів та їх батьків.

Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і людини. Протягом року було проведено ряд заходів щодо екологічного виховання: виставка «Осінній вернісаж», конкурс літературних творів, малюнків, фотографій, екологічна конференція учнів 10-11-класів.

Метою напрямку «Формування здорового способу життя» є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок. Педагогічним колективом сплановано та проведено: тематичні бесіди «Молодь проти наркоманії та СНІДу», виставка плакатів «За здоровий спосіб життя», класні години «Шкідлива звичка чи хвороба?» (профілактика алкоголізму і наркоманії). Систематично проводилась активна роз’яснювальна робота серед учнів та їх батьків щодо пропаганди здорового способу життя, попередження алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, венеричних захворювань, СНІДу.

Головними завданнями родинного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. Актуальність проблеми створення ефективної системи педагогічного впливу на сім’ю обумовлена орієнтацією сучасної теорії і практики на гуманізацію виховного процесу в сім’ї, де дитина має почуватися найбільш захищеною. Сім’я виступає середовищем, що впливає на дитину, але її педагогічний потенціал зумовлений різними чинниками, зокрема: готовністю батьків до виховання дитини, рівнем загальної та педагогічної культури, ступенем взаємоузгодженості   дій батьків у питаннях виховання, їх індивідуальними особливостями, життєвим досвідом, ціннісними орієнтаціями тощо.

Щоб досягнути оптимальної результативності взаємодії школи і сім’ї адміністрація, класні керівники, учителі – предметники створюють відповідне виховне середовище, в якому батьки є активними учасниками навчально-виховного процесу. Разом з тим, пам’ятаючи про те, що відсоток байдужих до шкільного життя батьків залишається досить значним, педагоги намагаються уважно вивчати проблеми формування педагогічної культури батьків.

Практичним психологом школи Ткаченко О.В. велася значна копітка робота з учнями та їх батьками. Особисто й онлайн можна було поспілкуватися з психологом для отримання консультації, порадитись. На виконання наказу від 29 березня 2022 року «Про забезпечення  заходів з психологічної підтримки здобувачів освіти в умовах воєнного часу», з огляду на існуючу загрозу психічному здоров’ю учасників освітнього процесу внаслідок збройної агресії російської федерації, на нараді при директору педагогічним колективом розглянуто механізм впровадження в роботу закладу освіти «Методичних рекомендацій для педагогічних працівників, практичного психолога, соціального педагога «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій». Педагогічні працівники мали можливість пройти навчання «Психологічна підтримка педагогічних працівників» в квітні 2023 року.

Важливою ланкою виховної роботи в школі є учнівське самоврядування.

Робота учнівського самоврядування проводилася відповідно до плану роботи. ЗОМ підготував і провів чимало цікавих заходів. Через особливості організації навчально-виховного процесу, учні отримали значний досвід у проведенні заходів онлайн.

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі І-ІІІ ступенів № 78 проводиться на основі Законів України «Про освіту», «Про охорону праці» від 21.11.2002р., «Про безпеку життєдіяльності», «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993р., «Про дорожній рух» від 30.06.1993р., наказу МОН України від 01.08.1981р. №563 «Про організацію роботи з охорони праці в установах і закладах освіти».

Розроблені посадові інструкції, інструкції з охорони праці. В школі наявні і ведуться наступні документи з техніки безпеки та охорони праці:

 1. Акт прийому готовності школи до нового навчального року;
 2. Акти- дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах і майданчиках;
 3. Протокол перевірок стану захисного заземлення, петлі «фаза-нуль»; ізоляції електромережі, випробувань електрозахисних засобів.
 4. Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці;
 5. Журнал реєстрації вступного інструктажу на робочому місці;
 6. Журнал реєстрації нещасних випадків;
 7. Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями;
 8. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
 9. Журнал видачі інструкцій з охорони праці;
 10. Журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки при організації суспільно-корисної праці і проведення позакласних і позашкільних заходів;
 11. Журнал навчання працівників з охорони праці;
 12. Наказ на призначення відповідальних осіб за роботу з охорони праці, пожежної безпеки;
 13. Інструкції з охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах;
 14. План евакуації учнів на випадок виникнення пожежі;
 15. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи;
 16. Нормативні і інструктивні матеріали з охорони праці і техніки безпеки;

У закладі заплановані і виконуються заходи з охорони праці техніки безпеки з учнями і працівниками школи. Проводиться вступний та первинний, повторний та цільові (а в разі – позапланові) інструктажі з охорони праці та техніки безпеки, розроблені інструкції з техніки безпеки для кожного навчального кабінету, з кожного виду практичних та лабораторних робіт, які пов’язані з можливістю отримання учнями травм або загроз здоров’ю учнів.

У класних кабінетах школи створені куточки з охорони праці. Систематично ведуться журнали реєстрації інструктажів.

У вересні 2022 року відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про працю» та Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, здійснено перегляд усіх інструкцій, що діяли в школі затверджені наказом по школі та зареєстровані в журналах реєстрації. Інструкції та посадові обов’язки працівників школи узгоджені з профспілковим комітетом школи. За річним планом роботи школи проводяться тижні з безпеки життєдіяльності та охорони праці, у рамках яких проходять дні цивільного захисту, конкурсі малюнків, творів. Ведеться журнал реєстрації нещасних випадків. Учні, працівники школи в установлені терміни проходять медичний огляд, усі працівники мають санітарні книжки.

Стіни в навчальних приміщеннях гладенькі, підлягають вологому прибиранню. Навчальні класи і кабінети ізольовані від приміщень, які є джерелом шуму й запахів. Приміщення для трудового навчання ізольоване від інших приміщень та розташовані на першому поверсі.

На кожному поверсі розміщені плани евакуації.

Харчування дітей у закладі організовано відповідно до інструкції Міністерства охорони здоров’я України, затверджених згідно з чинним законодавством.

Вживання їжі проводиться в один і той самий час, відповідно до спеціально складеного графіка, затвердженого директором.

Медичними працівниками та адміністрацією школи здійснюється щоденний контроль за якістю продуктів, що знаходяться в їдальні, за умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів і технології виготовлення страв, санітарно протиепідемічним режимом харчоблоку, фактичним виконанням меню (меню двотижневе циклічне).

З метою створення здорових і безпечних умов навчання і праці, запобігання виробничого травматизму, дотримання норм і правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності запроваджено оперативно-адміністративний контроль з охорони праці.

Адміністрацією школи здійснюється постійний контроль за своєчасним навчанням педагогічних працівників навчального закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Систематично здійснюється контроль за проведенням інструктажів з працівниками, учнями та вихованцями на заняттях та уроках (фізики, хімії, біології, трудового навчання, інформатики, фізкультури, при організації суспільно-корисної праці масових позакласних заходів). Такі інструктажі проводять завідувачі навчальними кабінетами і майстернями, вчителі, вихователі, класні керівники. Контролю підлягає також і реєстрація цих інструктажів у відповідних журналах.

Питання травмування учнів неодноразово заслуховувалося на нарадах при директорі, Раді школи, батьківських зборах. Класними керівниками постійно проводиться робота з профілактики травмування.

Профілактична робота, яка постійно проводиться педагогічним колективом школи є дієвою, достатньо організованою.

В умовах військового стану проводяться заняття для педпрацівників, технічного персоналу, учнів з мінної безпеки, надання першої домедичної допомоги, хімічного захисту тощо.

Серед здобутків навчального закладу маю відзначити долучення до Мережі асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Учні школи взяли участь у міжнародному проєкті «Звук народжує образ» (Франція). Також маємо плани щодо співпраці зі школами – учасницями Мережі.

Протягом 2022-2023 навчального року тривала плідна співпраця школи з батьківською спільнотою.

Зроблено чимало. Продовжуючи роботу в умовах військового стану, робимо свій внесок у Перемогу України. Безпека навчально-виховного процесу й підтримка його належного рівня – наші основні завдання.

Дякую за увагу.

З повагою –

Світлана ГАЄВА, директор школи