Школа 78

Звіт директора школи за 2018 – 2019 н.р.

З березня 2005 року МОНУ (наказ №178) Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, запровадило щорічні звіти директорів шкіл про виконану роботу у навчальному закладі.

 

Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі школи, залучення громадськості до співпраці.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Законом України «Про загальну середню освіту», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи, посадовими обов`язками директора, членів адміністрації та всіх працівників школи, колективною угодою, Положенням про порядок звітування керівників шкіл перед педагогічним колективом та громадськістю та іншими нормативними актами.

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів, проведений на кінець навчального року (за даними річного оцінювання), виявив, що з усіх предметів серед учнів 5-11-х класів 37 учнів (6%) мають високий та 308(53%) достатній рівень знань. Найкращі показники в навчанні протягом  навчального  року  мали учні  5, 7 та 9-их  класів. Простежується тенденція щодо зростання кількості учнів  з достатнім рівнем навчальних досягнень, тому в наступному навчальному році необхідно звернути увагу на роботу з учнями, які мають середній рівень знань, розвивати їх потенціал.

За підсумками року проаналізовано рух учнів та рівень навчальних досягнень.

 

Всього в школі на 05.09.2018р.

нараховувалось 991 учень:

   Всього в школі на 31.05.2019р.

нараховувалось 974 учень:

початкова школа – 430 учнів    початкова школа – 430 учнів
середня школа  – 427 учнів    середня школа  – 416 учнів
старша школа  – 134 учні    старша школа  – 128 учні

За результатами річного оцінювання учнів 5-11 класів:

 

Всього учнів Високий Початковий Н/а
2015-2016 н.р. 502 55 (11%) 7 (1%) 1
2016-2017 н.р. 497 50 (10%) 5 (1%)
2017-2018 н.р. 527 56 (11%) 9 (2%)
2018-2019 н.р. 581 37 (6%) 6 (1%)

 

Розв’язання проблем та завдань школи, визначених педагогічним колективом на 2018-19 н. р., дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та позакласній діяльності.

Так, у загальному рейтингу, який визначається за резуль­татами діяльності освітніх установ, школа за результатами ЗНО четвертий рік поспіль посідає чільні місця.

Так за минулий рік школа посіла у рейтингу шкіл м. Києва 68 місце, в районі – 10,  серед загальноосвітніх закладів – у місті і в районі –  перше.

Серед закладів України – ми 207.

За підсумками 2018-2019 навчального року школа випустила 57 учнів 11-их класів.

Із них 1 учениця Рикова Таня  нагороджена золотою медаллю.

ДПА у формі ЗНО складали 51 учень.

ЗНО з укр.мови (складало 51 учень) :

Високий      – 25 уч. – 49%

достатній    – 18 уч – 35%

середній       – 8 уч.   – 16%

 

ЗНО з математики (25 учнів):

високий   – 11 уч. – 44%

достатній – 11 уч. – 44%

середній   – 3 уч. – 12%

 

ЗНО з історії (27 учнів):

високий    – 14 уч. – 52%

достатній – 11 уч. – 41%

середній   – 2 уч. -7%

 

ЗНО з англійської мови (38 учнів):

високий   – 22 уч. – 58%

достатній – 15уч. – 39%

середній  – 1 уч. – 3%

 

ЗНО з біології (6 учнів):

високий   –  4 уч. – 67%

достатній – 1 уч. – 17%

середній  – 1 уч. – 17%

 

ЗНО з фізики (1 учень):

високий – 1 уч. – 100%

 

Результати ЗНО у певному сенсі є показником якості освітніх послуг.

ЗНО— 2019 для педагогів нашої школи має стати предметом глибокого аналізу на засіданнях предметних об’єднань, науково-методичної ради. Випускниця  Рикова Таня, нагороджена золотою медаллю, підтвердила високий рівень навчальних досягнень за результатами ЗНО, отримавши з усих предметів вище 195 балів.

Методичним предметним об’єднанням необхідно врахувати результати ЗНО і визначити шляхи якісної підготовки учнів до ЗНО. Методичній раді школи, заступникам директора з НВР необхідно посилити вимоги до роботи предметних об’єднань, особистої відповідальності кожного вчителя за надання освіти на рівні не нижче Державного стандарту.

Серед 75 випускників 9-х класів отримала свідоцтво з відзнакою 3 учні.

Адміністрація проводила на шкільному рівні зрізи знань в учнів 11 -их класів: укр. мова, математика, історія та англійська мова (репетиція ЗНО) Результати говорять про те, що учні не зовсім добре вміють показати свої знання, або і не добре володіють знаннями.

Аналізуючи рівень навчальних досягнень у 2018 – 2019 навч. році ми порівнюємо річне оцінювання, моніторингові дослідження учнів, підсумкові контрольні роботи і ДПА.

 

Аналіз результатів ДПА в 9-их класах

 

Учні 9-х класів проходили атестацію з чотирьох предметів:

українська мова (диктант); 

 математика;    

історія (9-А,В)   

англійська мова (9-Б)

 

З усіх предметів учні показали непогані знання, але є проблеми, над якими ми працюємо.

Адже з 2021 року всі учні-випускники мають складати обов’язково математику.

 

Учні школи брали активну участь у різноманітних конкурсах, шкільних, районних та міських олімпіадах. Переможців районних олімпіад за поточний навчальний рік – 77, конкурсів – 24 учні. Переможців міських олімпіад – 17.

 

У районних олімпіадах: І місце – 19 учнів

ІІ місце – 32 учні

ІІІ місце – 26 учнів

У міських олімпіадах:     І місце – 3 учні

ІІ місце – 3 учні

ІІІ місце – 11учнів.

Як недолік,  ми можемо відмітити, що не з усіх предметів ми виставляємо учасників олімпіад. Але для цього є свої об’єктивні причини, з якими ми постараємось впоратись в цьому році.

 

У  2018 – 2019  н. р.  вчителі початкової школи   продовжили   роботу над   впровадженням  Державного стандарту початкової освіти  та  нових стандартів Нової  української  школи.

1 вересня 2018 року наша школа відкрила двері для 107 першокласників. Нові парти, нові підручники, нові підходи та цінності. А найголовніше – нова сутність школи. У сучасному світі самі  знання,  які  передає вчитель, не  такі  вже й  важливі.  Основне – як їх застосувати на практиці. Не можна цього навчитися, лише дивлячись у потилицю сусіда ів очі вчителю. Для цього потрібно більше: десь помилитися, десь посперечатися, десь зробити спільний проект і  презентувати  його.

Для шестирічних дітей природно навчатися через гру. Матеріал сприймається, коли  дитина  активно  бере   участь  у    навчальному  процесі,  коли  їй цікаво. У початковій школі особливо важко добитися дисципліни: дітям неприродньо сидіти  35 хвилин, не рухаючись та не розмовляючи. Тому зараз школярі переходять від однієї активності до іншої під час уроку,  мають  багато  групових завдань. Тож діти зближуються і не бояться один одного – у таких  умовах знання засвоюються легко і, зокрема, учні  вчаться  спілкуватися  та мислити  критично.  У  класі  під  час  уроку  інколи  буває  шумно. Але  це  нормальний  навчальний  процес,  який  дозволяє  дітям  вільно  ділитися  своїми  думками.     

У  1  класі  немає  домашніх  завдань.  І  деякі  батьки  дуже  радіють,  що  ввечері  не  потрібно  сидіти  поруч  із  дитиною,  заставляючи  писати  палички  та  гачечки. Але  це  не  означає, що  дитину  можна  залишити  наодинці  із  гаджетами. Вдома  можна  разом малювати, ліпити,  конструювати, розвиваючи  творчість  та  самобутність  дитини. Досить  багато  батьків  протягом  цього  навчального  року  зверталися  до  вчителів  із  проханням  давати  індивідуальні  завдання  для  дітей,  радились,  з  якими  збірниками  чи  посібниками  діти  можуть  додатково  працювати у  вільний  час.

Оцінювання  у 1 класі – вербальне. Раніше  вчитель мав  владу покарати – оцінкою    чи   червоною ручкою. Однак  дітей не  можна лякати помилками. Помилки – це  досвід,  який  вчить їх ставати кращими, працювати над  собою. Якби  Едісон боявся помилятися, ми  б ніколи не мали електричної лампочки. А  він  зробив  тисячу помилок, поки працював  над її розробкою.

У кінці 1 класу вчителі видали кожному учню  свідоцтво досягнень, що містить близько 50  параметрів, наприклад, як дитина вміє задавати питання чи вирішувати конфлікти. Це – вичерпна характеристика того, як людина зростає  над собою, а  не  просто  дані для порівняння її  з іншими.

Декілька  слів  про  “Ранкове  коло”.  Ідея  кола   полягає у тому, щоб кожна дитина могла висловитися. Коли у класі мало учнів – це не проблема. Але  коли школярів  багато –  це    справді  може  тривати  занадто  довго.  Можна обмежити час спілкування та кількість дітей,  які  висловлюються  у  певний день. Наприклад, діти  можуть кидати  один  одному м’ячик і,  хто  зловив, той висловлюється.

Однак, якщо вчитель відчуває, що у певний день потрібно виділити цілий урок на “коло” – це допустимо. Наприклад, діти їздили на екскурсію і у всіх багато вражень – про це треба поговорити. Під час цієї гри діти навчаються спілкуванню, що теж важливо.

Облаштування  простору – частина Нової Української  Школи. Ми  отримали  нові  парти, дошки, стенди, ноутбуки, проектори, конструктори  Лего  і  т. д. У класах має бути вісім осередків.  Однак,  не  завжди  вистачає  місця  у  кабінеті.  Тому  вчителі  вирішують  ці  питання  творчо.  Наприклад, якщо  це зона пізнання – не обов’язково влаштовувати  там  цілу бібліотеку, можна просто покласти невеликі книжки  для читання, щоб дитина могла погортати їх на перерві. А в куточку усамітнення може стояти лише крісло чи стільчик.

Але  головна  проблема, як  зазначили  всі  вчителі  1-х класів,  це  велика  кількість  дітей  у  класі.  Через  це  в  рази  ускладнюється  робота  вчителя.  Інший  вихід  із  цієї  ситуації  –  дати  на  підмогу вчителю  асистента.

НУШ – це довготермінова  реформа, яка буде запроваджуватися поетапно. Тож з  упевненістю стверджувати, наскільки успішноювона буде, зможемо аж у 2030 – коли вчорашні першокласники  стануть випускниками. Поки що  маємо  прийняти  ці  зміни,  працювати  творчо  та  натхненно, враховуючи  досягнення  та  проблеми.

Методичне  об’єднання  вчителів  початкових  класів  (керівник  Савченко Л.В.) працювало  над  проблемним  питанням  «Впровадження  нових  освітніх  стандартів  шляхом  використання  інноваційних  технологій».  Вчителі  приділяють  велику увагу  сформованості  життєвих  компетентностей  молодших  школярів:  вміння учнів  орієнтуватися  в  певних  життєвих  ситуаціях,  вміння  знайти  вихід;  вміння зайняти  певне  місце  у  соціумі,  в  дитячому  колективі.

Вчителі творчо працюють над проблемними питаннями, застосовуючи інформаційні технології, інтерактивні методи, методи особистісно зорієнтованого навчання і виховання. Кожен учитель має певні напрацювання з проблемних питань: розробки уроків, виховних заходів, дидактичний, наочний матеріал, проекти, тести, збірки завдань,методичні рекомендації.

Учителі ведуть постійну роботу з диференціації та індивідуалізації навчання на уроках. Вдало впроваджують у роботу інтерактивні методи, які спонукають учнів до розвитку пізнавальних  та творчих здібностей. Використовують різні види діяльності, що відповідають рівню розвитку дітей і спрямовані на активне навчання, спонукають дітей мислити, експериментувати, досліджувати, стимулюють розвиток мовних навичок, спрямовують діяльність та фізичний розвиток, надають можливості для розвитку соціальних навичок.

Проаналізувавши рівень методичної роботи з реалізації науково-методичної проблеми  можна сказати, що впровадження інноваційних технологій у методичну роботу позитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку і самовдосконалення. Вчителі початкових класів продовжать роботу над подоланням розриву між теорією та практикою у викладанні навчальних предметів, на розкритті інтересів, нахилів та здібностей учнів з метою виявлення самостійної творчості кожної особистості.

Самоосвіта педагога – це складова моделі розвитку ключових компетентностей  учителів початкових класів і один із шляхів реалізації проблеми.  Сьогодні  важливим  є  не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення,  навчатись впродовж життя. Результатом цього є самодостатня, творча особистість педагога. Професійне самовдосконалення вчителя здійснювалось через самоосвіту, а також через активну участь у різноманітних методичних заходах.

Вчителі  початкових  класів  є  постійними  учасниками  різноманітних професійних майстер-класів  та  тренінгів,  конференцій  та   семінарів. Особливо  можна  відзначити  таких  вчителів  початкової  школи,  як  Козинець Н.В., Савченко Л.В.,  Прудку Л.М.,  Гречух Л.М.

 

Протягом року вчителі працювали   над всебічним розвитком дитини шляхом виявлення здібностей учнів, їх нахилів, формували вміння вчитися, самостійно здобувати знання, практично і творчо застосовувати їх. Виховували інтерес до знань, бажання добре вчитися, бути корисним своїй  країні.

Вчителі та їх вихованці  брали участь у заходах різного рівня: предметні олімпіади, конкурси. Згідно плану роботи методичного об’єднання, проведено шкільну олімпіаду з математики серед учнів 3 – 4 класів, конкурс знавців української мови ім. П. Яцика серед учнів 3 – 4 класів,  Всеукраїнської  шкільної  дистанційної  олімпіади  “Всеосвіта. 2019”.

 

Відповідно  до  Положення  про  Державну  підсумкову  атестацію  учнів  4-их  класів  у травні  2019 року  була  проведена  перевірка  знань,  умінь  і  навичок  з  української  мови  та  математики.

Результати ДПА по початковій школі  відповідають даним таблиці 1.

 

Атестація учнів 4 класів з української мови  та  математики показала, що більшість учнів досягла базового рівня підготовки, який відповідає Державному стандарту початкової загальної освіти та може бути основою для подальшого вивчення предметів у школі ІІ ступеня.

 

Але 4 учні(3,6 %)  засвоїли  програмовий  матеріал  з  основних  предметів за курс  початкової школи на  початковому рівні.  Якщо  порівняти  оцінки  за  ДПА  із   річними  оцінками,  то  побачимо,  що  жоден   учень  4-х класів  не має  початкового  рівня  знань.            Порівняно  із минулим  роком  збільшилась  кількість  учнів,  які  впорались  із  роботами  ДПА  на  середньому  рівні:  з  української  мови  –  14  учнів,  з  математики  – 10  учнів.

Результати  навчальних  досягнень  по  класах  з  української  мови  такі:

 

Якість  знань  з  української  мови  в  4-их  класах  становить  85,5 %.

Результати  навчальних  досягнень  по  класах  з  математики  такі:

Якість  знань  з  математики  в  4-их  класах  становить  88,2 %.

 

Вчителі  4-х  класів  здійснили аналіз результатів державної підсумкової атестації у порівнянні з річними  оцінками, були вказані теми, які учні засвоїли найкраще, які  гірше.  Ці  матеріали   педагоги  обговорили  на  засіданні  методоб’єднання початкової  школи, намітили  шляхи  для  усунення  цих  недоліків.

Згідно плану внутрішньошкільного контролю адміністрацією  перевірялося виконання навчальних програм, аналізувалися підсумки успішності з основ наук, перевірялася шкільна документація: класні журнали, щоденники, робочі та контрольні зошити; відвідувалися уроки вчителів, виховні  заходи;  проводився класно-узагальнюючий контроль учнів 4-х класів,  надавалися практичні рекомендації щодо усунення недоліків у роботі.  На  кінець  навчального  року  учні  початкових  класів  мають  такі  результати:

із  421 учня,  що  закінчили  2018 – 2019 н. р.,  102  учні  1-их  класів  оцінені  вербально.

Із  319  учнів  2 – 4  класів  мають:

– високий  рівень  –   49  учнів   –   15 %

– достатній            –   235  учнів  –  74 %

– середній              –   35  учнів   –   11 %

Середній   рівень  з  одного  предмета  мають  18  учнів,  з  двох  предметів  – 11,  з трьох  і  більше – 9  учнів.

Учнів,  які  б  мали  початковий  рівень  знань,  немає.

 

Протягом  минулого  навчального  року  молодші  школярі  брали  участь  у  різноманітних  конкурсах,  святах,  виставках;  відвідували  музеї  та  театри,  їздили  на  цікаві  пізнавальні  екскурсії.  Приємно  відмітити,  що  театральні  вистави  та  свята,  які  готують  і  показують  вчителі  та  учні  початкової  школи,  відрізняються  досить  добрим  творчим  рівнем.  Вистави  “Дюймовочка”,  “Снігова  королева”,  “Дванадцять  місяців”,  “Царівна-Несміяна”, “Новорічний  карнавал”,  “Родинне  свято”,  “Свято  Букваря”,  свято  до  Дня  Матері,  свято  “Прощавай,  початкова  школо!”  мали  великий  успіх  серед  батьків  та  гостей.

Третій  рік  поспіль  на  базі школи І – ІІІ  ступенів  № 78  з  3  по  27  червня  поточного  року   працював  дитячий  табір  відпочинку  “Веселка”  із денним перебуванням.  У  цьому  році  у  таборі   оздоровлювались  та  цікаво  проводили  час  54  вихованці.Вихователями  та  керівниками  гуртків  працювали  вчителі та  вихователі   початкової  школи,  вчителі  фізкультури. У  другій  половині  дня  із  вихованцями  табору  займались  керівники  гуртків   Палацу  дітей  та  юнацтва  Печерського  району.

Всі види виховної діяльності в таборі здійснювалися відповідно до режиму дня. Робота проводилася згідно плану виховної роботи. Все це висвітлювалося на спеціальному стенді. Діти та їхні батьки мали змогу щоденно знайомитися з путівкою дня.

Кожен день приносив безліч нових вражень  та  цікавих відкриттів.  Деякі заходи стали для нас традиційними:   спортивні змагання «Веселі старти»; конкурсна  гра  «Правила безпечної  поведінки»;  екскурсії до  Ботанічного  саду  ім. А.В. Фоміна,  до  Зоопарку,  перегляд  вистав  у  Театрі  на  Липках.

Особливо  дітям запам’яталися  екскурсія  до  пожежної частини, до  Національної  бібліотеки  України,  зустріч із поетом-перекладачем Оленою О’Лір,  екскурсія-квест  у Музеї  історії  туалету.

Під час табірної зміни працювали різноманітні гуртки: “Веселі  музиканти”, «Театр  моди»; «Літній  сувенір»; «Намистинки»; “Творча  майстерня”; “Сучасні  ритми”;  “Великий  теніс”.

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року, відповідно до річного плану  роботи  навчального закладу на 2018-2019 н.р., педагогічний колектив спрямував  виховну роботу з учнями за такими напрямками:

 1. Виховання національної свідомості, громадянської активності.
 2. Національно-патріотичне виховання.
 3. Моральне виховання.
 4. Естетичне виховання .
 5. Формування та розвиток творчої особистості школяра, формування пізнавальної діяльності.
 6. Правове  виховання .
 7. Формування  колективу через активізацію колективної виховної роботи.
 8. Фізичне виховання.
 9. Особистісний підхід у формуванні всебічно розвиненого школяра.

Методична  робота  з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної  роботи класного керівника, надання йому кваліфікованої допомоги. Реалізація напрямів виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу, в минулому навчальному році було використано єдину форму планів виховної роботи класних керівників.

На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, в тому числі дітей із родин внутрішньо переміщених осіб, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів гуртковою роботою, заняттями у спортивних секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і велася  робота з учнями, які схильні до девіантної поведінки. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку в кримінальній міліції.

Протягом 2018-2019 навчального року виховна робота у школі органічно поєднувалася з процесом навчання дітей, опанування основами наук, багатством національної і світової культур.

Згідно з річним  планом роботи  школи було  проведено такі загальношкільні виховні заходи:

 • Свято  першого  дзвоника;
 • фотовиставка «Спогади про літо»;
 • фотовиставка«Я і моя Україна»;
 • флешмоб до Дня захисника України,
 • флешмоб до Дня Соборності України;
 • свято вручення  першокласникам учнівських  квитків;
 • тематичні концерти до Дня вчителя, Міжнародного жіночого дня;
 • до річниці визволення України від фашистських загарбників;
 • виставка домашніх  улюбленців;
 • тематичний тиждень «Осінній вернісаж»;
 • декада правових знань;
 • конкурс плакатів «Ми обираємо здоров`я»;
 • заходи до Новорічних свят;
 • акція «Молодь проти злочинності»;
 • акція «Скажи Сніду – НІ»;
 • низка заходів по вшануванню річниці від дня народження Т.Г. Шевченка;
 • квітневий фестиваль «Моя улюблена 78 школа»;
 • родинні свята;
 • шоу талантів;
 • свято «Прощавай, початкова школо!»;
 • свято останнього  дзвоника;
 • урочисте вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту;
 • та інші..

Національно-патріотичне виховання. Патріотизм – це любов до рідної землі, шанобливе ставлення до мови, до історичного минулого. Краса-мир-гідність; Батьківщина-родина-мова; вишиванка-мамин рушник-вінок – такі слова педагоги пов’язують із значенням патріотично-го виховання.

У навчальному закладі заплановано і проведено низку заходів протягом року.

 Так у шкільній бібліотеці постійно діє книжкова виставка «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». Учні старшої школи брали активну учать у місячниках військово – патріотичного виховання. У жовтні 2018 року проведено традиційний тиждень патріотизму, до якого були залучені всі учні школи. Проведено флешмоб «Україна – єдина». Достатньо уваги приділялося розвитку національної самосвідомості, вихованню поваги до традицій українського народу, так проведено заходи до Дня козацтва, Дня вишиванки, свята до дня св. Миколая з учнями початкової школи, учні 4-В класу підготували колядки та щедрівки, з якими вітали вчителів та школярів із зимовими святами; учні 6-В класу підготували вертепне, який показали учням середньої школи й учителям. Протягом року класи відвідували музеї, виставки, виїжджали на екскурсії до пам’ятних місць України. У вересні 2018 року у школі виступила з концертом славетна капела бандуристів із м. Детройта (США), музиканти радо спілкувалися зі школярами.

Для вчителів було проведено семінар-тренінг «Національно-патріотичне виховання школярів – основа формування майбутнього громадянина».

У 2018-2019н.р. проведено значну роботу щодо профілактики  правопорушень. Педагогами ведеться кропітка робота з правового виховання, найбільш ефективними формами позакласних заходів в цьому напрямку є: тематичні бесіди, круглі столи, рольові ігри, ознайомлення з літературою на правову  тематику, перегляд відеофільмів, зустрічі з фахівцями.

Протягом року проведено ряд заходів спільно з Управлінням юстиції у місті Києві в рамках проекту «Я маю право». Із залученням спеціалістів роведено цикл зустрічей ГО «Відкритий світ» проведено цикл зустрічей на теми: «Стоп булінг» та «Шляхи розв’язання конфліктів». Учні 9-х класів взяли участь у тренінгу «Діти та підлітки онлайн» (протидія кібербулінгу та сексингу), проведеному експерткою із захисту дітей від насильства при Уповноваженому Президента України з прав дитини Анастасією Дьяковою.

З метою активізації профілактичної роботи з учнями  щодо попередження злочинності і правопорушень і подальшого розвитку правової  освіти та  виховання у дусі  поваги до  закону і прав людини серед  учнівської  молоді, у грудні 2018 року  у школі проведено декаду правових знань, у рамках якої було  проведено чимало змістовних заходів за участю фахівців (юристи, представники поліції).

 

Моральне виховання спрямоване на формування та розвиток почуття моралі, міцних переконань, по­стійно перебувало в центрі уваги педколективу. Класні керівники й адміністрація школи провели в цьому на­прямку певну роботу, а саме: ділову гру «Знай свої права та обов’язки» (для учнів 9-х класів), у класах проведено ряд бесід щодо даної тематики.  У квітні 2018 року у школі проведено благодійний ярмарок, кошти, виручені на ньому, передані до Центрального клінічного госпіталю.

Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і людини. Протягом року було проведено ряд заходів щодо екологічного виховання: свято осені «Осінній вернісаж», конкурс літературних  робіт, малюнків, фотографій, конкурс композицій і поробок з природних матеріалів, новорічних композицій «Збережемо ялинку», заходи до Дня Землі, екологічна конференція учнів 10-11-класів. Учні, їх батьки, вчителі долучилися до благодійного проекту допомоги притулку для тварин. З метою формування дбайливого ставлення до тварин, організацією «Happypaw» проведено зустрічі для учнів 1-5 класів.

 

Метою напрямку «Формування здорового способу життя» є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок. Педагогічним колективом сплановано та проведено: тематичні бесіди «Молодь проти наркоманії та СНІДу», виставка плакатів «За здоровий спосіб життя», зустрічі з лікарем, класні години «Шкідлива звичка чи хвороба?» (профілактика алкоголізму і наркоманії), виступи учасників гуртка «Здоровий спосіб життя», агіт-акція «Толерантність по відношенню до людей, які хворіють на СНІД», спортивні змагання між класами з ігрових видів спорту.

Систематично проводилась активна роз’яснювальна робота серед учнів та їх батьків щодо пропаганди здорового способу життя, попередження  алкоголізму,  наркоманії, токсикоманії, венеричних захворювань, СНІДу.

Головними завданнями родинного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. Актуальність проблеми створення ефективної системи педагогічного впливу на сім’ю обумовлена орієнтацією сучасної теорії і практики на гуманізацію виховного процесу в сім’ї, де дитина має почуватися найбільш захищеною. Сім’я виступає середовищем, що впливає на дитину, але її педагогічний потенціал зумовлений різними чинниками, зокрема: готовністю батьків до виховання дитини, рівнем загальної та педагогічної культури, ступенем взаємоузгодженості дій батьків у питаннях виховання, їх індивідуальними особливостями, життєвим досвідом, ціннісними орієнтаціями тощо.

Щоб досягнути  оптимальної результативності  взаємодії школи і сім’ї адміністрація, класні керівники, учителі-предметники створюють відповідне виховне середовище, в якому батьки є активними учасниками навчально-виховного процесу, впроваджуються активні форми роботи, діють батьківські клуби тощо. Разом з тим, пам’ятаючи про те, що відсоток байдужих до шкільного життя батьків залишається досить значним, педагоги намагаються уважно вивчати проблеми формування педагогічної культури батьків. Практичним психологом школи Ткаченко О.В. велася значна копітка робота з учнями і їх батьками. Навесні проведено анкетування учнів 2-10 класів «Моя школа».

Протягом навчального року проходила шкільна спартакіада у 6 видах спорту. Серед учнів 4-х, 5-х, 6-х класів проведені змагання «Олімпійське лелеченя». Збірна команда хлопців 2006 р.н. посіли ІІ місце у змаганнях з футболу «Шкільна футбольна ліга». Великою популярністю серед учнів початкової школи користувалися змагання “Веселі старти”. 

Важливою ланкою виховної роботи у школі є учнівське самоврядування. Робота учнівського самоврядування проводилася відповідно до плану роботи. ЗОМ підготув та провів  чимало цікавих заходів. Голова учнівського самоврядування Розумна Агнія брала активну участь у роботі районної лідерської організації.

Протягом року проходив конкурс “Найкращий клас паралелі. Відповідно до Положення, оцінювання проводилося за такими критеріями:

 • навчання, участь у предметних олімпіадах;
 • участь у шкільних заходах;
 • класні творчі заходи;
 • спорт;
 • моральні якості, шкільна форма, поведінка та інше;
 • відвідування музеїв, театрів, виставок;
 • стан класного майна;
 • операція «Турбота»;
 • презентація класу.

Переможцями  у 2018-2019 н.р. стали  класні колективи:

2-Б, 2-В (кл. керівники Козинець Н.В, Савченко Л.В.),

3-В (кл. керівник Космина К.П.),

4-В (кл.керівник Нежура Т.В.),

5-Б ( кл.керівник Чередніченко І.Г.),

6-Г ( кл.керівник Єлагіна Н.О..),

7-В ( кл.керівник Шустова Н.М.),

9-Б ( кл.керівник Антонюк М.О.),

10-Б ( кл.керівник Корченова Т.В.).

Важливе місце у виховному процесі навчального закладу займає робота спортивного і мистецького комплексів школи, а також гурткова робота. Всі учні школи в позаурочний час відвідували заняття відповідно до своїх уподобань.

Протягом навчального року команди школи гідно представляли навчальний заклад у змаганнях, фестивалях, конкурсах. У 2018-2019 н.р. команда хлопців виграла районні змагання з волейболу (тренер Кондак Н.М.), посіла 4 місце у міському турнірі.

Протягом навчального року педагогічний колектив приділяв значу увагу виконанню мовного режиму в школі. Для розуміння необхідності дотримання режиму мови потрібно чітко розуміти, що собою являє цей режим. Вживання української мови – це комплекс заходів і правил, які використовуються для досягнення мети, яка полягає у використанні школярами української мови в повсякденному житті. Які ж ці заходи і правила? По-перше, це словесне спілкування між вчителями та учнями. Оскільки вчителі не можуть контролювати спілкування учнів між собою, вони не можуть вплинути і на вибір мови цього спілкування. Але в той же час вони можуть забезпечити вживання української мови при спілкуванні між учнем і вчителем. По-друге, заходом для забезпечення вживання української мови в школі є ведення всієї шкільної документації – воно має здійснюватися виключно українською мовою.

Попри існування нормативно-правових актів, які зобов’язують дотримуватися мовного режиму у школі, на практиці його дотримання залежить від ряду факторів. Зокрема, як добре всім відомо, Україна складається з різних регіонів з різним населенням. У деяких регіонах більшість громадян вважає українську мову рідною, в інших регіонах такою мовою є російська. Наша школа приймає до себе дітей з різних регіонів, і для популяризації української мови, в школі проводиться ряд заходів:

 • Участь у мовно-літературному конкурсі Шевченка;
 • Конкурс читців поезії Шевченка;
 • Диктант до Дня писемності і мови;
 • Різноманітні конкурси, ігри, вікторини;
 • відвідування музеїв, навчальні екскурсії та інше.

Вчителішколипостійнопідвищуютьсвійметодичнийрівень, використовуютьусвоїйроботіінтерактивніформинавчання, розробляютьурокизвпровадженнямиІКТ, публікуютьвласніметодичнірозробки. Протягом цього навчального року у різних фахових виданнях були опубліковані:

*Презентація для відкритого уроку «Лейкоцити. Імунітет», вчитель Примак Н.А. (Сайт vseosvita,  № КВ 23246-13086Р);

* власна методична розробка «Історія життя Марусі Чурай в її піснях», вчитель Грицишин О.Б. (Журнал «Дивослово» №5, 2019);

* власна методична розробка «Використання інноваційних технологій на уроках української мови як засіб формування творчої особистості», вчитель Гриценко С.М., (Персональний сайт вчителя);

* власна методична розробка «Числівник як частина мови. 6 клас», вчитель Гриценко С.М., (Персональний сайт вчителя);

* власна методична розробка «Урок уявної подорожі «Володимир Винниченко. Момент». Поєднання реалістичного змальовування дійсності та філософського підтексту в новелі.», вчитель Короїд Т.В, (Методичний портал. Сертифікат № 78125);

* власна методична розробка «Стимулювання пізнавальної активності учнів початкових класів як засіб формування ключових компетентностей.», вчитель Козинець Н.В, (Персональний сайт вчителя;)

* власна методична розробка «Самостійна робота з самоперевіркою (математика 1-2 клас)» вчитель Козинець Н.В, (Сайт SUPER.UROK-UA/com)

Протягом навчального року учні нашої школи декілька разів виїжджали на навчання до Великобританії. Окрім навчання,  діти мають можливість поспілкуватися з носіями мови в побуті, завести друзів з інших країн, побачити об’єкти світової історичної спадщини. Вони повертаються  додому, сповнені нових вражень та з бажанням наступного літа продовжити вивчення іноземної мови у відомих європейських школах.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем.

На засіданні педради  29 серпня  2019 року затверджено план роботи  на  2019-2020 навчальний рік, де передбачено окремий  розділ   « Охорона життя і здоров ۥя учасників навчально-виховного процесу. Заходи з техніки безпеки та охорони праці».

Організаційні заходи.

 1. Наказами по школі «Про дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки, організацію роботи з охорони праці»,«Про організацію роботи з охорони праці», між працівниками розподіллено обов’язки з охорони праці, створено спеціальну комісію для перевірки дотримання техніки безпеки в школі.
 2. В плани роботи включено проведення єдиних уроків  з Правил дорожнього руху, постановка вистав, випуск газет, поновлення агітації, зустрічі з працівниками патрульної служби ,активно  залучаються батьки до проведення пропаганди дотримування Правил дорожнього руху, що відображено у наказах по школі «Про організацію роботи у школі №78 з питань збереження життя і здоров’я учнів», «Про організацію роботи щодо пропаганди дотримання Правил дорожнього руху учнями школі» та у планах заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності з питань профілактики травматизму невиробничого характеру з учнями та працівниками школи , з питань дотримання пожежної безпеки.
 3. Кожного року обстежуються кабінети, хімії, фізики, інформатики, кабінети з мультимедійними комплексами, спортивні зали та спортивні майданчики на предмет готовності до нового навчального року, що зазначено в наказах по школі.  За результатами обстеження складаються  акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти обстеження умов праці вчителів та лаборанта кабінету хімії, вчителів інформатики, фізики , хімії, праці, предмету « Захист Вітчизни», біології.
 4. При підготовці до нового навчального року  перевіряється наявність інструкцій з правил техніки безпеки, проводиться перевірка та складаються акти про стан пожежних рукавів, пожежного інвентарю, спортивного обладнання. Кабінети підвищеної небезпеки отримують акти-дозволи на початок експлуатації в новому  навчальному році.
 5. У серпні та січні проводиться первинний  інструктаж з техніки безпеки із співробітниками школи, а також вступний інструктаж для тих, хто розпочав працювати в школі. Особлива увага приділялася інструктажам вчителів фізики, хімії, інформатики, фізичної культури, вчителів, що працюють з мультимедійними комплексами. На педагогічних та координаційних  радах обговорюються питання профілактики нещасних випадків в школі, вимог до вивчення Правил дорожнього руху та предмету ОБЖД, правил поведінки в громадських місцях, в приміщеннях під час перерв та позаурочний час, питанням БЖД приділяється постійна увага на засіданнях координаційних рад.
 6. 3 1-11 клас згідно з навчальним планом предмет „Основи здоров’я”  викладається: у 1-4 класів (1 год.), вчителями початкових класів; в 5-9 кл. (1 год.) вчителями Жутник В.В., Тарасенко Н.Р., в 10-11 кл. – в курсі «Захист Вітчизни» вчитель  Жолудєв В.І.. та вчителями біології Примак Н.А.
 7. На виконання Законів України « Про охорону праці», « Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного  благополуччя населення», «Про дорожній рух»,   «Про цивільну оборону», відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах,  підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти  і науки України від 25.12.2009 № 1193 « Про планове навчання і перевірку знань працівників школи з питань охорони праці , безпеки життєдіяльності»  у квітні 2016 року було  проведено навчання та перевірку знань з охорони праці для працівників школи (проводиться один раз на 5 років)
 8. Атестаційна комісія при перевірці знань відмітила високу теоретичну підготовку співробітників, знання нормативних актів з охорони праці, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, дорожнього руху, гігієни праці, виробничої санітарії, поведінки в надзвичайних ситуаціях тощо і видано посвідчення всім співробітникам школи.
 9. Проводились місячники протипожежної безпеки та безпеки дорожнього руху згідно з планами заходів. Раз у чверть проводилися єдині „ Дні знань з правил пожежної безпеки ”, та „ Дні знань з безпеки дорожнього руху ”. Під час проведення Дня Рятівника і Дня ЦО для учнів школи були організовані зустрічі з співробітниками Міністерства надзвичайних ситуацій, проведено практичні заняття та бесіди з питань безпеки життєдіяльності. Чотири рази на навчальний рік проводяться  тижні безпеки життєдіяльності.
 10. Адміністрацією школи ведеться статистика з побутового травматизму та проводяться профілактичні заходи щодо його зменшення серед дітей.
 11. Особлива увага приділяється збереженню життя і здоров’я дітей під час проведення уроків фізичної культури. Видаються накази про розподіл на медичні групи та навантаження учнів на уроках фізичної культури. Вчителі постійно ведуть спостереження за станом  здоров’я учнів, розроблені листки здоров’я, в яких записані всі дані про фізичний стан учня.
 12. Значна увага з боку адміністрації приділялась виконанню обов’язків черговими вчителями, дотримування санітарно-гігієнічних норм (провітрювання приміщень, вологе прибирання і тощо).

Стан виконання плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру.

 1. У школі створено систему профілактики травматизму невиробничого характеру, а саме: питання профілактики невиробничого травматизму включено у освітню програму, колективний договір, розглядається на засіданнях педагогічних та координаційних рад.
 2. У школі проводиться аналіз побутового травматизму, за результатами якого плануються профілактичні заходи щодо запобігання виникнення нещасних випадків невиробничого характеру, побутового травматизму, у яких приймають безпосередню участь заступники директора, класоводи 1-4 та класні керівники 5-11 класів, викладачі курсу «Основи здоров’я», психологічна служба школи та комітет самоуправління.
 3. У навчальному закладі є плани на календарний рік з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, запобіганню дитячому травматизму.
 4. У школі створено комісію з розслідування побутового травматизму, на основі роботи якої ведуться записи у журналах побутового травматизму серед учнів та невиробничого травматизму серед працівників.
 5. У школі створено систему профілактики побутового травматизму, у якій є правила поведінки у сезонні періоди, під час відпочинку тощо вивчають, засвоюють спочатку педагогічні працівники, а потім через призму предметних занять, класних виховних годин, гурткової роботи та батьківські збори, і учні.
 6. Батьківська рада школи допомагає у дотриманні  санітарно-гігієнічних норм при навчально-виховному процесі, придбання наочності для стендів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, утриманні будівлі школи та приміщень у належному санітарному та протипожежному стані тощо.
 7. У школі наказами директора та різними положеннями введені   повноваження та розподіл обов’язків всіх служб, пов’язаних з безпекою

життєдіяльності, а саме: служба з охорони праці, служба громадського контролю стану будівлі та безпеки життєдіяльності, комісії з розслідування нещасних випадків, що сталися у навчально-виховному процесі та побутового травматизму тощо.

 1. У школі роботу з побутового травматизму висвітлено у освітній програмі на поточний навчальний рік, системі виховної роботи, плану профілактики травматизму невиробничого характеру. Вся робота  ведеться згідно Положення про охорону праці та безпеки життєдіяльності у школі. Вся робота у навчальному закладі щодо розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру ведеться згідно чинного законодавства.
 2. На заняттях курсу «Основи здоров’я», під час тижнів безпеки життєдіяльності, під час проведення Дня ЦО проводяться практичні навчання з надання першої медичної допомоги при травмах, опіках, отруєннях, безпеки дорожнього руху, створені загони юних регулювальників руху.   У квітні на базі  Палацу дітей та юнацтва Печерського району проводились щорічні змагання юних пожежників, де команда з учнів 5-Б достойно представили школу та вийшли на міський рівень змагань. У системі виховної роботи школи ведеться робота з виховання у них прагнення до здорового способу життя, негативного ставлення до тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків.
 3. Питання профілактики побутового травматизму висвітлюється у шкільній  газеті «ЗОМ- прес», шкільному сайті, щоденному інформаційному бюлетені для батьків.
 4. Для роботи з профілактики невиробничого травматизму у школі постійно залучаються професійні спеціалісти МНС, пожежних частин, працівники патрульної служби, громадські організації.

Комплексні заходи по забезпеченню пожежної безпеки в школі за 2018-2019роки виконані у повному обсязі, а саме:

 1. Призначена особа, відповідальна за протипожежний стан будівлі та приміщень школі.
 2. З метою посилення пожежної безпеки в школі проведений громадський огляд протипожежного стану: перевірено наявність вогнегасників, утримання та експлуатацію електрообладнання, наявність легкозаймистих речовин в підвальних приміщеннях; проведенні практичні заняття з педагогічним та обслуговуючим персоналом щодо дій під час експлуатації на випадок виникнення пожежі.
 3. Протягом року ведеться перевірка стану пожежної безпеки приміщень школи.
 4. Здійснювалися перевірки джерел водопостачання і особливо їх експлуатації при низьких температурах.
 5. Підтримуються у справному стані система опалення, вентиляційне обладнання, засоби протипожежного заходів.
 6. Відпрацьовувалися плани евакуації на випадок пожежі або надзвичайних ситуацій.
 7. Постійно проводилися зустрічі з працівниками пожежної частини МНС України.
 8. Організовувалися екскурсії до пожежно-технічних частин, музею Чорнобиля.
 9. Створені добровільні пожежні дружини та дружини юних пожежників.
 10. Обладнаний куточок протипожежної безпеки.
 11. Приміщення школи та  кабінети підвищеного ризику забезпечені інструкціями з пожежної безпеки та діями у надзвичайних ситуаціях.
 12. Питання протипожежної безпеки виноситься на засідання координаційної ради, класні виховні години, батьківські збори.

Комплексні ремонтні заходи з підготовки школи до навчальних років та  попередження виникнення надзвичайних ситуацій а саме:

 1. Проводяться косметичні ремонти класних кімнат, коридорів школи, санвузлів, спортивної зали та роздягалень, підвальних приміщень, їдальні та каналізаційні труби в туалетах на ІІ та ІІІ поверхах.
 2. Для попередження виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період. постійно проводяться такі заходи:
 • Перевіряється температурний режим.
 • Дотримується енергозберігаючий режим роботи школи;
 • Застосовуються теплозберігаючі технології.
 • Перед зимовим сезоном перевіряється система опалення.
 • Постійно ведеться очистка від снігу території школи, попередження травм при падінні (посипається сумішшю від льодяної корки).
 • Ведеться постійний зв’язок зі спеціалізованими службами для зняття з даху школи бурульок.

За 2018-2019 навчальний рік, як і зазвичай була проведена анкета «Моя школа».

Діти стали учасниками дослідження “Я і школа”. Так як вони вчаться в школі й гарно знають шкільне життя, їх відгуки допомагають зрозуміти, що в школі дітям подобається, а що треба змінити.

Дітям наголосили, що в цій анкеті питання поставлені так, що кожна їх відповідь буде правильною, якщо вона щира. Відповідати слід самостійно, ні з ким не радитись. Отже, результати було оброблено, кожне з питань було представлено у вигляді діаграми, які відображають потреби та побажання дітей.