Школа 78

Запобігання та протидія булінгу

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

Зміст Термін виконання Відповідальні
1 Доводити до відома всіх класних керівників, класоводів інформацію про нормативно-правові акти України щодо протидії булінгу та жорстокому поводженню з дітьми. Постійно Директор
2 Забезпечувати неухильне виконання педагогічними працівниками школи Конвенції ООН «Про права дитини», Закону України «Про охорону дитинства» законодавств України в галузі освіти в частині збереження фізичного, духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини. Протягомроку Класоводи,Класні керівники
3 В разі виявлені фактів насильства над дітьми негайно надавати інформації відповідним правоохоронним органам. За потребою Адміністрація школи
4 Пропагувати під час навчально-виховного процесу формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді, запровадження високої педагогічної культури, толерантного ставлення до дітей Протягом року Соціальний педагог
5 Проведення виховних годин, тренінгів в класних колективах школи з питань попередження булінгу серед учнів школи За потребою Шкільний психолог, класоводи, класні керівники
6 Розміщувати довідкову інформацію щодо соціального і правового захисту постраждалих від насильства та роботи «телефону довіри» Протягом року Шкільний психолог, соціальний педагог
7 Розмістити на інформаційному стенді номери телефону гарячої лінії, плакати, щодо протидії булінгу. Вересень Педагог-організатор
8 Провести з учнями бесіди, круглі столи щодо протидії булінгу та жорстокому поводженню з дітьми ІІ семестр Класні керівники, шкільний психолог
9 Анкетування, тренінги, бесіди щодо протидії булінгу та жорстокому поводженню з дітьми Протягом року Шкільний психолог
10 Взаємодіяти з виконавчими органами у сфері освіти – територіальні  органи (підрозділи) Національної поліції , Охорони здоров’я, Службами у справах дітей та Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Постійно Соціальний педагог, шкільний психолог
11 Вживати заходів щодо надання соціальної та психолого – педагогічної підтримки учням, які вчинили булінг (цькування), стали  його свідками або постраждали від булінгу (цькування) Постійно Шкільний психолог, соціальний педагог

Більше інформації у розділі “Психолог” (“ШКОЛА”)